Порядок звернення до Європейського Суду по правам людини

Реферат

Порядок звернення до Європейського Суду по правам людини

1. Загальна інформація

— Європейський суд з прав людини (далі — Суд) є міжнародним органом, який за умов, визначених Конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод (далі — Конвенція), може розглядати заяви, подані особами, які скаржаться на порушення своїх прав. Конвенція є міжнародним договором, на підставі якого більшість європейських держав зобов язалися дотримуватися прав та основоположних свобод людини. Ці права гарантуються як самою Конвенцією, так і протоколами до неї (Протоколи № 1, 4, 6, 7, 12 і 13), згода на обовязковість яких надана державами — сторонами Конвенції.

2. Підстави звернення до Європейського суду з прав людини

. Ви можете звернутися до Суду, якщо вважаєте, що Ви особисто є жертвою порушення однією з держав — сторін Конвенції Ваших прав чи основоположних свобод, які захищаються Конвенцією та протоколами до неї.

. Суд може розглядати лише ті заяви, в яких йдеться про порушення гарантованих Конвенцією та протоколами до неї прав — одного або кількох.

Європейський суд є наднаціональною міжнародною судовою установою, яка розглядає скарги осіб щодо порушення їхніх прав державами — сторонами Конвенції.

Відповідно до статті 19 Конвенції, Європейський суд створений для забезпечення дотримання Високими Договірними Сторонами їхніх зобовязань за Конвенцією та протоколами до неї. Відповідно до статті 32 Конвенції, юрисдикція Європейського суду поширюється на всі питання, які стосуються тлумачення та застосування Конвенції і протоколів до неї та які передаються на його розгляд відповідно до статей 33, 34 і 47 Конвенції. Відповідно, Суд не виконує функції національного суду та не має повноважень скасовувати або змінювати рішення національних судів. Суд також не може безпосередньо втручатися в діяльність органу влади, дія або бездіяльність якого спричинила порушення.

. Суд може розглядати лише ті заяви, які спрямовані проти держав, що ратифікували Конвенцію та відповідні протоколи, і які стосуються подій, що відбувалися після дати ратифікації (відповідна інформація щодо дат ратифікації Конвенції та протоколів до неї розміщено на офіційному сайті Європейського суду.

13 стр., 6406 слов

Право на соціальне забезпечення в системі прав і свобод людини і громадянина

... шлях прямої дії міжнародного права. Проте, на сьогоднішній момент наша держава ратифікувала лише деякі міжнародні акти в області соціального забезпечення. Це, зокрема, Конвенції МОП № 103 ... 157 про встановлення міжнародної системи збереження прав в області соціального забезпечення та інші. Роль міжнародно-правових актів, присвячених правам людини важко переоцінити. Як вірно відзначив О.В. Петришин, ...

. Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності субєкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд не розглядає заяви, спрямовані проти приватних осіб або недержавних інституцій.

. Згідно з п. 1 статті 35 Конвенції, Суд приймає заяви до розгляду лише після того, як були використані усі внутрішні засоби юридичного захисту, і лише протягом шести місяців з дати винесення остаточного рішення. Суд не розглядає заяву, яка не відповідає цим умовам прийнятності.

. Надзвичайно важливо, щоб перед зверненням до Суду Ви використали усі засоби судового захисту в державі, проти якої спрямована заява, які могли б призвести до усунення порушення, що є предметом оскарження; в протилежному випадку Ви маєте довести, що такі засоби захисту є неефективними. Це означає, що Вам слід спочатку звернутися до національних судів, яким підсудна справа, включаючи відповідну вищу судову інстанцію, для захисту своїх прав, про порушення яких Ви маєте намір поскаржитись до Суду. Крім того, використовуючи належні засоби захисту, необхідно дотримуватись національних процесуальних правил, зокрема, передбачених законодавством строків.

. Якщо Ваша заява стосується рішення національного суду, наприклад, вироку, то після того, як Ви використали звичайну процедуру судового оскарження, немає потреби знову вдаватися до спроб перегляду цього рішення. Також не обовязково використовувати позасудові засоби юридичного захисту або звертатися зі скаргами або заявами, наприклад, до парламенту, глави держави або уряду, міністра чи уповноваженого з прав людини, оскільки ці засоби захисту не вважаються такими, що необхідно використати перед зверненням до Суду.

. Ви можете подати заяву до Суду протягом шести місяців після ухвалення остаточного рішення судом або органом влади, до компетенції яких належить визначення питання, що є предметом Вашого звернення до Суду. Шестимісячний строк відраховується з моменту Вашого ознайомлення або ознайомлення Вашого адвоката з остаточним судовим рішенням, за результатами звичайної процедури оскарження на національному рівні, або ж — у разі якщо Ви вважає, що ефективний засіб юридичного захисту щодо такого порушення на національному рівні відсутній — з моменту стверджуваного порушення.

. Перебіг шестимісячного строку припиняється в момент отримання Судом від Вас першого листа, в якому чітко викладено — хоча б у стислій формі — предмет заяви, яку Ви маєте намір подати, або заповненого формуляру заяви. Звичайного запиту з проханням надати інформацію недостатньо, щоб зупинити перебіг шестимісячного строку.

3. Як подавати заяву до Суду

10 стр., 4765 слов

Судочинство в господарських судах

... справи; носіями такої інформації виступають точно визначені засоби доказування (probatio), одержання цієї інформації судом здійснюється в порядку, визначеному законом. Отже, відповідно до зазначеної ... примусового стягнення заборгованості державною виконавчою службою в порядку, встановленому Законом України «Про виконавче провадження». До заяви про порушення виконавчого провадження додається відповідь ...

Офіційними мовами Суду є англійська та французька, але за бажанням Ви можете звертатися до Секретаріату Суду офіційною мовою однієї з держав, що ратифікували Конвенцію. На початковій стадії провадження Суд може також листуватися з Вами цією мовою. Проте, якщо Суд не визнає заяву неприйнятною на основі надісланих документів, а вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію щодо скарг заявника, Суд вестиме листування англійською чи французькою мовою, а Ви чи Ваш представник, за загальним правилом, повинні будете надсилати подальші зауваження англійською чи французькою мовою.

Суд приймає лише ті заяви, які надіслані поштою (а не по телефону).

Якщо Ви відсилаєте свою заяву електронною поштою або факсом, Вам обовязково потрібно продублювати її звичайною поштою. Також немає необхідності бути особисто присутнім у Суді для усного викладення обставин справи.

Листи і документи, які надсилаються до Суду, не слід прошивати степлером, склеювати чи скріплювати іншим чином. Усі сторінки повинні бути послідовно пронумеровані.

4. Зміст заяви

а) навести стислий виклад фактів, щодо яких Ви скаржитися, та суть Ваших скарг;

б) зазначити права, гарантовані Конвенцією або протоколами до неї, які, на Вашу думку, були порушені;

в) назвати національні засоби юридичного захисту, якими Ви скористалися;

г) навести перелік рішень судів (або інших державних органів) у справі, із зазначенням дати кожного рішення та органу, який його виніс, а також коротку інформацію про зміст цього рішення. До листа необхідно додати копії самих рішень (Суд не повертає надіслані йому документи, тому необхідно надсилати виключно копії, а не оригінали).

Правило 45 Регламенту Суду вимагає, щоб заява була підписана Вами як заявником, або Вашим представником.

Якщо Ви не бажаєте розкривати свою особу, Ви маєте про це зазначити в заяві до Суду та викласти причини на виправдання такого відступу від загального правила гласності провадження в Суді. У виняткових і виправданих випадках Голова Палати Суду може надати дозвіл на анонімність.

. Адреса суду

Усю кореспонденцію стосовно скарги необхідно надсилати за адресою:Registrar European Court of Human Rights Council of Europe F-67075 STRASBOURG CEDEX FRANCE — ФРАНЦІЯ.

6. Листування з Судом

. Після отримання від Вас першого листа або формуляру заяви Секретаріат Суду надсилає відповідь з повідомленням про те, що за Вашим іменем було відкрито справу, номер якої потрібно зазначати в усіх наступних листах до Суду. Надалі до Вас можуть звернутися за додатковою інформацією, документами чи розясненнями, повязаними із заявою.

Секретаріат Суду не надає інформації щодо законодавства держави, проти якої спрямовано заяву, а також не надає юридичних консультацій стосовно застосування або тлумачення національного права.

8 стр., 3818 слов

Хартія основних прав Європейського Союзу: здобутки та перспективи

... Суду Європейського Союзу (далі - Суд ЄС) - органу, який послідовно забезпечує втілення принципу пріоритету права ЄС щодо національних правопорядків держав-членів цього формування, першочергового значення набула саме Хартія ... Центру порівняльного права при Міністерстві юстиції України) звучить так: «Хартія основних прав ЄС» (далі - Хартія ЄС). Вагомість цього документа щодо України визначається тим, ...

. Ви маєте своєчасно і сумлінно відповідати на листи Секретаріату Суду. Будь-яка затримка з відповіддю може розцінюватися як те, що Ви не зацікавлені у продовженні провадження в Суді, і розгляд заяви, відповідно, припиняється.

. Якщо Ви вважаєте, що Ваша заява стосується одного з прав, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї, і що всі умови прийнятності, викладені вище, задоволені, Ви повинні ретельно і розбірливо заповнити формуляр заяви і повернути його до Суду в найкоротші строки та у будь-якому випадку не пізніше шести місяців з дати направлення першого листа до Секретаріату Суду. Якщо формуляр та всі необхідні документи не будуть надіслані до Секретаріату Суду до спливу вказаного строку, це буде розцінено як те, що Ви не бажаєте підтримувати заяву в Суді і, відповідно, Вашу справу буде знищено.

7. Конфіденційність інформації, надісланої до Суду

Згідно з правилом 33 Регламенту Суду, всі документи, що надійшли до Секретаріату Суду у звязку із заявою, за винятком поданих з приводу переговорів щодо дружнього врегулювання, як це передбачено правилом 62, мають бути доступними для громадськості, якщо з причин, викладених у пункті 2 цього правила, Голова Палати Суду не вирішить інакше — з власної ініціативи або за клопотанням сторони чи іншої заінтересованої особи.

Таким чином, за загальним правилом, доступ до всієї інформації, яка міститься в документах, наданих заявником Секретаріату Суду, зокрема до інформації про осіб, про яких йдеться в документах, є відкритим. Крім того, у разі якщо Суд викладе таку інформацію у рішенні щодо прийнятності або щодо суті справи, або ж у рішенні про вилучення справи з реєстру справ Суду, її може бути розміщено в інформаційній базі Суду HUDOC на офіційному Інтернет-сайті Суду.

8. Наявність представника чи адвоката

На початковій стадії подання заяви Ви не зобовязані мати представника, а якщо Ви його маєте, він не обовязково повинен бути адвокатом. Однак, якщо Суд вирішить запропонувати Уряду висловити свою позицію у справі, Вам потрібно, за загальним правилом, мати представника (крім особливих випадків), який є практикуючим юристом в одній із держав, що ратифікували Конвенцію. Представник повинен володіти однією з офіційних мов Суду (англійською або французькою).

Якщо Ви бажаєте звернутися до Суду через адвоката або іншого представника, Вам необхідно додати до формуляра заяви довіреність, яка б уповноважувала його діяти від Вашого імені. Представник юридичної особи (підприємства, обєднання, і т.д.) або групи осіб повинен підтвердити свої юридичні повноваження представляти заявника.

. Плата за звернення до Суду

Процедура розгляду справи безкоштовна. Процедура розгляду справ Судом є письмовою, що не потребує Вашої особистої присутності у Суді. Вас обовязково буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі.

15 стр., 7481 слов

Європейський суд з прав людини як вищий орган з вирішення трудових спорів

... Європейського Суду з прав людини, а також право на подачу індивідуальних петицій. Сама Конвенція являє собою міжнародний договір, згідно з яким країни – члени Ради Європи зобов’язались гарантувати деякі основоположні права людини ... прийняття рішень встановлені Конвенцією і Регламентом Суду. В склад Європейського Суду входять незалежні судді (на сьогоднішній день їх 41). Суд виносить своє рішення, ...

. Як звернутися до Європейського суду з прав людини

Готуючи звернення потрібно:

1.вказати інформацію про сторони;

2.стисло викласти факти про порушення;

.зазначити, які саме права та свободи були порушені з посиланням на конкретні статті Конвенції та протоколів до неї, які гарантують ці права;

.стисло викласти вимоги;

.зазначити, чи зверталися Ви з аналогічною скаргою з цього самого питання до інших міжнародних установ;

.вказати, які національні заходи юридичного захисту Ви використали;

.вказати докази, які засвідчують викладені Вами факти;

.підписати заяву та зазначити дату її підписання.

європейський суд конвенція право

11. Як виконують рішення ЄСПЛ?

З набуттям рішенням Суду, у якому було визнано порушення Україною Ваших прав, статусу остаточного, Ви набуваєте статусу стягувача і можете вимагати виконання рішення.

Порядок виконання рішень суду в Україні визначається законом України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини».

Виконання рішення суду може полягати в трьох аспектах:

виплаті відшкодування (за умови, що його було присуджено або воно передбачено умовами дружнього врегулювання);

вжитті додаткових заходів індивідуального характеру з метою відновлення порушених прав;

а також заходів загального характеру, спрямованих на попередження випадків аналогічних порушень у майбутньому.

Що саме може бути оскаржено до ЄСПЛ?

Відповідачем у суді завжди є уряд держави, проти якої подається заява. Україну, як відповідача у ЄСПЛ, представляє Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

. Що таке Європейська конвенція про захист прав людини і які права та свободи вона гарантує?

ЄСПЛ розглядає лише скарги щодо порушень прав та свобод, гарантованих Європейською конвенцією про захист прав людини (повна назва — Конвенція про захист прав людини та основоположних свобод).

Конвенція була схвалена у 1950 році Комітетом міністрів Ради Європи, а у 1953 році, після того як її ратифікували вісім держав, Конвенція набрала чинності. Україна, як член Ради Європи ратифікувала Конвенцію 17 липня 1997 року, а набрала чинності Конвенція для України з 11 вересня 1997 року.

4 стр., 1884 слов

Міжнародний механізм захисту прав людини

... міжнародне співтовариство звертати увагу на порушення прав людини. Навряд чи можна говорити зараз про те, що чинний на сьогодні механізм захисту прав людини виник у результаті планомірного і ... Декларацією складають основне джерело міжнародного права в галузі захисту прав людини - Міжнародний білль про права людини. Окрім Пактів під егідою ООН були розроблені: Конвенція про ліквідацію усіх форм ...

. Які умови звернення до ЄСПЛ?

Ви можете звернутися до ЄСПЛ лише після того, як вичерпали усі доступні Вам національні засоби юридичного захисту, зокрема, коли Вашу справу було розглянуто усіма судовими інстанціями України.

Заяву до ЄСПЛ можна подати протягом шести місяців з дня ухвалення остаточного рішення національного суду, яке не підлягає оскарженню.

Якщо ж національний суд зволікає з розглядом Вашої справи, тоді право на звернення існує протягом усього часу зволікання, аж до вирішення українським судом справи.

Для того, щоб звернутися до ЄСПЛ Вам треба вчинити такі дії:

Проконсультуватись з юристом, який має досвід представлення інтересів в ЄСПЛ

Заповнити заяву, згідно з вимогами суду, в тому числі українською мовою.

Увага! На сайті ЄСПЛ міститься пояснювальна нотатка

для осіб, які заповнюють формуляр.

Надіслати заяву, з доданими до неї документами,

поштою на адресу ЄСПЛ:RegistrarCourt of Human Rightsof Europe, F-67075 Strasbourg — Cedex, France — Франція

Провадження у справах зазвичай відбувається в письмовій формі, публічні слухання є винятком, тому їхати до Страсбурга найчастіше не виникає потреби.

14. Хто може звернутися до суду?

Звертатися до суду можуть як громадяни України, так і особи без громадянства та іноземці, як повнолітні так і неповнолітні особи, дієздатні так і недієздатні особи. Важливо лише, щоб особа була постраждалою (жертвою) від порушення прав чи свобод, гарантованих Конвенцією, вчиненого однією або декількома державами — учасницями Конвенції.

. Яка компетенція суду?

ЄСПЛ не виконує роль національного суду і не є вищою інстанцією відносно національних судів. Він не може скасовувати чи змінювати рішення національних судів. Під час розгляду індивідуальних заяв Суд вирішує питання про те, чи справді держава допустила порушення взятих на себе зобов\’язань в межах Конвенції та протоколів до неї. І за умови визнання факту порушення застосовує відповідні заходи впливу.

. Як правильно оформити звернення?