Адміністративне право України

Курсова робота

Курсова робота

на тему: «Адміністративне право України»

ЗМІСТ

Вступ

  • Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншим галузями права
  • Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна дисципліна

3. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм

4. Джерела адміністративного права

5. Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин

6. Субєкти адміністративного права: поняття та загальна характеристика

Висновок

Література

Вступ

Административное право кредита особенно важно в системе правового регулирования, которая является необходимым и важным инструментом для управления приостановленными социальными процессами. Йому притаманні відповідні границі правового регулювання — діяльність державної Виконавчої влади всіх рангів, суспільних відносин управлінського характеру, які складаються в цій сфері, внутрішня організаціонна діяльність інших державних органів, пов язаних з функцією управління, а також зовнішньо організаційні відношення недержавних організацій, підприємств та установ.

Адміністративне право охоплює широкий круг суспільних відносин, які виникають в звязку з реалізацією їй функцій управління в процесі діяльності органів виконавчої влади. Найбільш тісний звязок адміністративне право має з державним правом, яке становить основу всіх галузей права включаючи адміністративне, і займає провідне місце. Адміністративне право також тісно повязане з громадянським правом. Перш за все тому, що звяки регулюють відношення майнового характеру, при цьому необхідно вказати, що норми громадянського права стосуються майнових відношень в тих випадках, коли сторони рівно-правні (наприклад, договір доставки продукції).

А норми адміністративного права стосуються майнових відношень, які базуються на адміністративній підпорядкованості однієї сторони іншій (наприклад, якщо не оплачений проїзд в трамваї) певні звязки є у адміністративного права з трудовим правом в сфері регулювання службових відношень. Таким образом, труд имеет право устанавливать статус суверенной службы, участвовать в трудовом процессе и регулировать государственную службу в соответствии с нормами суверенного права. Административное право между финансовыми, земельными, сельскохозяйственными и другими юридическими лицами.

21 стр., 10113 слов

Суб єкти адміністративного права

... Президента і Парламенту. Так само адміністративне право тісно пов'язано з виконавчою владою і державним управлінням. На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративного права є встановлення і регламентація ...

Ранг Тами позволяет установить анализ взаимоотношений между административным правом и другими должностными лицами правоохранительных органов, объектом которых является сфера суверенного управления. Іншими словами адміністративне право регулює суспільні відношення в сфері державного правління.

1. Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншим галузями права

адміністративне право норма

Традиционно перед объектом административного права наблюдаются подозрительные разногласия, которые обнаруживаются в сфере публичной деятельности государства, зокрем, в сфере государственного управления. Такое же толкование обозначенного законом объекта галузы є уточним и уточним детали.

Для окресления пало видносин, що требуется административно-правовое регулирование, с последующим выходити из наступления.

. Государственный контроль устанавливается с модальностью «упорядочивания» эволюционных процессов, которые вводятся в приостановлениях, по правилам, установленным в нормативных актах. В его доме, по утверждению властей Виконавча, прочитаны виконання и другие юридические документы. Оже, суверенный контроль форма подписавшего проявления власти виконавча. Однако за злым управлением нет соперников виконавча-влады, но фрагменты этого виконавчают и выходят за пределы систем и органов виконавча-влады. Следовательно, функция менеджмента — контролировать ядра любого государственного органа, предприятия, создавать, организовывать службы этих органов, персонал предприятий, создавать, организовывать.

В такой степени нормы административного права регулируют все виды вещей, а также в процессе реализации власти viconavcha, то же самое делает и правительство штата за пределами правительства штата.

. В украинских административных функциях viconavchio, правительство не будет лишено государственной организации. Так, ст. 143 Конституції встановлено, що органам місцевого самоврядування законом можуть надаватися повноваження органів виконавчої влади. Зазначене конституційне положення конкретизовано й деталізовано в тексті Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., окремі статті якого містять переліки відповідних делегованих повноважень. Крім того, зазначені функції можуть надаватися і деяким іншим недержавним інституціям (наприклад, Законом «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» від 22 червня 2000 р. члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону вповноважені застосовувати примусові заходи, спрямовані на припинення протиправних діянь, складати протоколи про адміністративні правопорушення тощо

Отже, предмет адміністративного права включає суспільні відносини, що виникають у звязку зі здійсненням недержавними субєктами делегованих їм повноважень виконавчої влади.

. У Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» міститься чіткий перелік як власних (самоврядних), так і делегованих повноважень органів виконавчої влади, які покладають на виконавчі органи місцевого самоврядування. Все чаще можно увеличивать значение основного различия между ними. Итак, осознавая и власть, и особенно делегированную, в какой-то фиксации, они заинтересованы во внешних делах, поэтому они могут влиться в гибкие процессы, которые между тем используются на певческой территории. Метою такого впливу є створення сприятливих умов для втілення в життя законів, реалізації громадянами своїх прав і свобод, нормального функціонування субєктів господарювання. В этом ранге руководитель административных решений, который находится на пути к эффективности органов микро-саморегулирования, уникален в управлении властью со стороны государства и первым требует административной и правовой базы.

13 стр., 6078 слов

Поняття прав і свобод людини

... про особистість як ціннісний орієнтир в організації та діяльності апарату державного управління, про співвідношення прав і обов'язків громадян з компетенцією органів державного управління, про критерій особистості ... конкретної людини, неоднакові навіть стосовно типових життєвих ситуацій. Адже ці інтереси кожна особа визначає, виходячи зі свого життєвого досвіду, рівня освіти, загальної та ...

. Один из видов юридических льгот административного исполнения. В Україні питання про притягнення винних до відповідальності такого виду можуть розвязувати представники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також судді. Оставайтесь, узнавайте о применении административного права, соблюдайте нормы административного права, другими словами, смотрите правосудие в форме административного судопроизводства.

Таким чином, суспільні відносини, що виникають у звязку зі здійсненням правосуддя у формі адміністративного судочинства, також є складником предмета адміністративного права.

У законодавстві та літературі словосполучення «адміністративне судочинство» згадують не лише в звязку з розглядом судами справ про адміністративні правопорушення. Законом «Про судоустрій в Україні» від 7 лютого 2002 р. передбачено, що в нашій державі підлягають утворенню спеціалізовані адміністративні суди, які у формі адміністративного судочинства вирішуватимуть спори, повязані з правовідносинами у сфері державного управління й місцевого самоврядування. Запровадження та діяльність таких судів зумовить те, що правосуддя у формі адміністративного судочинства охоплюватиме не лише судовий розгляд справ про адміністративні правопорушення, а й вирішення спорів, повязаних із згаданими право відносинами.

Під час визначення предмета адміністративного права важливо відзначити, що діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших уповноважених субєктів і відносини, що виникають при цьому, мають велике значення для реалізації конституційних прав і обовязків громадян. У звязку з цим, у сучасних умовах, коли йдеться про запровадження справді демократичних відносин між владними структурами й громадянами, адміністративне право, з одного боку, покликано забезпечувати ефективну діяльність зазначених органів, а з іншого, — створювати умови для реалізації і захисту громадян від сваволі субєктів управління шляхом чіткого окреслення повноважень останніх і закріплення доступних механізмів протидії їх незаконній діяльності.

23 стр., 11038 слов

Основи теорії держави і права

... ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА. Провідною галуззю системи права України є конституційне право. Ця галузь права складається з принципів і норм Конституції України, охоплює правові відносини, які виникають і розвиваються на ... суспільних відносин. Конституція України, проголошуючи права людини і громадянина, поділяє їх на особисті, політичні, економічні, соціальні та культурні. Демократизм держави ...

Pidsumovuchi vikladena, можно установить, целью административного права является недоверие джентльменам, которые несут ответственность за реализацию и защиту прав масс, за формирование нормальных умов для функционирования огромного подозрительного государства. Такі відносини повязані з: 1) діяльністю органів виконавчої влади; 2) внутрішньо-організаційною діяльністю інших державних органів, підприємств, установ, організацій; 3) управлінською діяльністю органів місцевого самоврядування; 4) здійсненням іншими недержавними субєктами делегованих повноважень органів виконавчої влади; 5) здійсненням правосуддя у формі адміністративного судочинства. Предмет адміністративного права охоплює широке коло відносин, зміст яких обєктивно потребує правового врегулювання за допомогою специфічних методів, механізмів. Остання обставина дозволяє визначити адміністративне право як профілюючу галузь, яка разом із кримінальним і цивільним правом утворює юридичну основу, обовязкову частину очолюваної конституційним правом системи. В профессиональных залах материального права согласовывают процессуальное — уголовно-процессуальное, гражданское процессуальное, а также административно-процессуальное право по мере его перевода в форму. Наличие процессуального холла обсуждается необходимостью организации определения соответствующих норм профессионального холла.

На базі профілюючих виникають спеціальні галузі, призначенням яких є забезпечення спеціалізованого правового режиму для окремого виду суспільних відносин (наприклад, трудове право, сімейне право, земельне право, фінансове право).

І, нарешті, теоретики вирізняють комплексні галузі, які, будучи другорядними в системі права, регламентують певне коло відносин, що не потребують особливих методу й механізму регулювання, однак передбачають необхідність формулювання правових приписів, які дещо відокремлені від норм профілюючих галузей (наприклад, банківське право, податкове право, авторське право).

Связь административного права с меньшими галузами права переливается из кожи крыс от них в правовую систему.

Так, найтісніший звязок спостерігається між адміністративним і конституційним правом, оскільки останнє становить основу всіх галузей права, містить вихідні положення, на підставі та з урахуванням яких виникають адміністративно правові норми. Административное право и профессиональные отношения являются одинаково значимыми и автономными центрами правовой системы. Певні спеціальні й комплексні галузі виникають на базі адміністративного права, приймаючи при цьому окремі елементи, притаманні саме йому (земельне, фінансове, податкове право тощо).

Если галуз характеризует свободный метод правового регулирования, например, верховенство способов, значит, он принимает, как стать законодателем, чтобы обеспечить регулирование норм административного права.

В административном праве существуют формы регулирования, а также обязательные и диспозитивные формы юридического регулирования. Для адміністративного права характерні такі методи правового регулювання:

10 стр., 4768 слов

Механізм адміністративно-правового регулювання

... характеризують зміст адміністративного права, його розвиток і визначають напрями і механізм адміністративно-правового регулювання суспільних ... адміністративно-правового регулювання відносяться: 1) норми адміністративного права 2) принципи діяльності публічної адміністрації; 3) адміністративно-правові відносини; 4) тлумачення норм адміністративного права; 5) процедури реалізації адміністративно ...

метод влади — підпорядкування (субординації) або метод прямого розпорядництва, коли одна сторона відносин є юридично владною, а інша — юридично підвладною (наприклад, відносини між податковою адміністрацією та платниками податків, між інспектором ДАІ та учасниками дорожнього руху).

— метод рекомендацій — рекомендації субєкта відносин здобувають правову силу за умови прийняття її іншим учасником;

метод узгодження (координації) — він регулює відносини між учасниками, які не перебувають між собою у підпорядкуванні;

метод рівності — означає, що субєкти, які знаходяться на одному рівні державного механізму, здійснюють спільні дії у формі адміністративного договору.

Сутність методів адміністративного права полягає у:

встановленні певного порядку дій — приписи до дій за відповідних умов і належним чином, передбачених відповідною адміністративно-правовою нормою;

заборона певних дій під страхом застосування відповідних юридичних засобів впливу (заборона направлення скарг громадян на розгляд тим посадовим особам, чиїх дії є предметом скарги, за порушення даної заборони винні посадові особи несуть дисциплінарну відповідність);

  • надання можливостей вибору одного із передбачених адміністративно-правовою нормою варіантів належної поведінки (наприклад, надання посадовим особам можливості прояву самостійності при вирішенні питання про застосування до особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, того чи іншого адміністративного стягнення або звільнення його від відповідальності);

надання можливості чинити або не чинити дії, передбачені адміністративно-правовою нормою у визначених нею умовах (громадянин сам вирішує питання, чи варто оскаржувати дії посадових осіб, які він оцінює як протиправні).

Административное право, заслужив свою свободу, используется по своему содержанию и методам, очевидно, в контексте практического использования, основанного на существующих правовых нормах. Ищу свой регулятор притока самых популярных подвесных шаров.

Спробуємо показати співвідношення адміністративного права з деякими галузями права.

) Адміністративне та конституційне право. Конституційні норми є основоположними, базовими для адміністративного права, в сфері якого вони знаходять свою конкретизацію, практичне втілення. Спостерігаються відмінності у методі правового регулювання. Конституційне право регулює відносини, які перебувають у статичному стані. Адміністративне право — регулює відносини ті ж самі, але в їхньому розвитку, у стані реалізації.

) Адміністративне та трудове право. Зближує правові галузі, нерівноправність статусу субєктів їх правовідносин: одна сторона наділена владно-організаційними повноваженнями щодо іншої. Отже, методи правового регулювання адміністративно-правових та трудових відносин є тотожними. Розбіжності спостерігаються у предметах правового регулювання. Трудове право регулює трудові відносини учасників, т.п. відносини трудового процесу. Адміністративне право — управлінські аспекти трудової діяльності, тобто управління та організація трудового процесу. Норми трудового права визначають статус службовців як учасників трудового процесу, а норми адміністративного права — державно-службові відносини.

3 стр., 1038 слов

Соціальне призначення адміністративного права

... публічного права. Публічність адміністративного права означає, що воно регулює відносини, що забезпечують загальні, сукупні або, інакше кажучи, публічні інтереси ( в чому і полягає його соціальне призначення). Як і конституційне право, право адміністративне опосередковує ...

) Адміністративне та фінансове право. Спостерігається схожість у методах правового регулювання й розбіжність у предметах правового регулювання. Фінансове право регулює відносини, які складаються у процесі мобілізації, розподілу, перерозподілу та використання коштів, що становлять національний дохід держави. Адміністративне ж право регулює державні процедурні правила розвязання фінансових справ, організаційні структури, форми фінансових відносин тощо.

Таким чином, фінансове право регулює відносини щодо розподілу фінансів, а адміністративне право — організаційні питання роботи фінансових органів, тобто фінансове право регулює фінансові відносини як особливий різновид економічних відносин, а адміністративне право — управлінські відносини в галузі фінансів.

) Адміністративне право та цивільне право. Галузі різняться характером інтересу, що лежить в основі тих або інших правовідносин. Якщо переважає публічний інтерес, правовідносини відносяться до публічного права, якщо приватний — до приватного права. Адміністративне право складова публічного права, цивільне право — приватного права. Спостерігається деяка схожість у предметі правового регулювання, оскільки обидві галузі регулюють відносини майнового характеру. Проте, норми адміністративного права регулюють відносини майнового характеру по управлінню державним майном, адміністративно-правову діяльність з організаційно-владного розпорядження майном. Більш суттєві розбіжності спостерігаються у методах правового регулювання. Сторони цивільно-правових відносин рівноправні, сторони адміністративно-правових відносин підпорядковані одна одній.

) Адміністративне право та земельне, аграрне, природоресурсне, митне, податкове право тощо. Співвідношення полягає в тому, що значна частина відносин, які регулюються нормами зазначених галузей, регулюється нормами адміністративного права і притаманними йому методами.

. Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна дисципліна.

Адміністративне право як галузь права є однією з провідних галузей права України і належить до фундаментальних галузей права. Це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються під час забезпечення органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних і юридичних осіб, а також в процесу державного і самоврядного управління в сферах соціально-економічного й адміністративно-політичного розвитку та охорони громадянського порядку.

Адміністративне право як навчальна дисципліна є обовязковою у навчальних планах при підготовці майбутніх юристів. Слід зазначити, що як навчальна дисципліна, адміністративне право — більш широка категорія, ніж галузь права, тому що вона не лише вивчає питання правових норм, а й формує цілісну теоретичну абстраговану модель адміністративно-правового регулювання відповідних суспільних відносин. До цієї моделі входять такі складові, як правові відносини, субєкти адміністративного права, способи забезпечення законності й дисципліни, механізм адміністративно-правового регулювання тощо.

34 стр., 16985 слов

Організація діяльності Адміністративних судів України

... понятійного інструментарію. Реферат присвячений проблемам оргінзації діяльності адміністративних судів, тому будуть розглянуті насамперед, такі загальні питання, як поняття адміністративної юстиції, розвиток та місце адміністративного судочинство ... Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року. Проте у ній не було вирішено питання про реформування усіх необхідних правових інститутів, головним ...

Адміністративне право не завжди було обовязковим для вивчення майбутніми юристами. Так, у радянський період існування нашої держави було два періоди, коли адміністративне не викладалося взагалі в юридичних навчальних закладах, а саме: 1917-1921 рр. та 1928-1938 рр. Це, передусім, зумовлювалося ідеологічними причинами, специфікою тих часів. Прийнято було вважати, що адміністративне право вивчало правові стосунки між державою (владою) та громадянином, воно не могло існувати, оскільки в радянському суспільстві не було суперечностей між владою та населенням. Т.з. «реабілітація» адміністративного права як навчальної дисципліни відбулася після відомої 1-ї Всесоюзної наради з питань науки радянської держави і права у 1938 р.

На сьогоднішній день адміністративне право як навчальна дисципліна з позицій педагогічної доцільності розподіляється на Загальну та Особливу частини. Останнім часом намітилася тенденція до виокремлення навчальної дисципліни «Адміністративний процес», а також ряду спецкурсів (наприклад, «Адміністративна відповідальність», «Адміністративно-юрисдикційна діяльність» тощо).

Метою викладення адміністративного права є формування у студентів навичок застосування чинного адміністративного законодавства, тлумачення норм адміністративного права, оволодіння способами правової кваліфікації конкретних юридичних фактів.

Адміністративне право як правнича наука — це складова частина юридичної науки. Це система поглядів, ідей, уявлень про адміністративне законодавство, державне управління, реформування й тенденції розвитку адміністративного права, його принципи, про адміністративне право зарубіжних країн. Як наука адміністративне право є ширшою категорією, ніж галузь права та навчальна дисципліна, тому що вона вивчає такі питання, які не входять у поняття галузі адміністративного права і не вивчаються в курсі зазначеної навчальної дисципліни, зокрема: перспективи реформування сучасного адміністративного права; співвідношення адміністративно-правових інститутів; взаємозвязок адміністративного права з іншими юридичними та неюридичними (управління, державне управління, політологія, соціологія) науками; використання досягнень закордонної адміністративно-правової тощо.

Підтримуючи т.з. С. Стеценка, можна вважати, що основними завданнями науки адміністративного права є:

створення нової доктрини українського адміністративного права з урахуванням демократичних перетворень, що відбуваються в державі;

виявлення проблем адміністративного права та формулювання пропозицій з їх усунення;

тлумачення адміністративно-правових норм;

5 стр., 2277 слов

Джерела адміністративного права України

... становлять підзаконні нормативно-правові акти; містять як матеріальні, так і процесуальні норми права; часте внесення змін і доповнень. [1] Різноманітність адміністративно-правових норм передбачає й різні джерела адміністративного права України. За певними ...

пошук нових способів забезпечення законності та дисципліни у державному управлінні;

реформування системи органів виконавчої влади з метою оптимізувати її відповідно до потреб суспільного життя;

розроблення нових понять і принципів, спрямованих на вдосконалення державної управлінської діяльності тощо.

. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм

Адміністративно правові норми — встановлені, ратифіковані або санкціоновані державою, забезпечені при необхідності її примусовою силою, загальнообовязкові, формально визначені правила поведінки, які надають учасникам суспільних відносин, що складають предмет адміністративного права, юридичні права й покладають на них юридичні обовязки. Цим нормам властиві риси, притаманні нормам інших галузей права. Так, їх встановлює, ратифікує чи санкціонує держава; вони визначають і закріплюють права та обовязки субєктів права; є загальнообовязковими й формально визначеними правилами поведінки; можуть бути забезпечені примусовою силою держави; закріплюються в актах, які видають компетентні державні органи.

Разом з тим, адміністративно правові норми характеризуються певними особливостями, які дозволяють вирізнити їх серед норм інших галузей права.

По-перше, предмет їх регулювання — суспільні відносини, повязані з функціонуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших субєктів, уповноважених на здійснення функцій публічного управління. Причому зазначені відносини потребують такої регламентації, яка, з одного боку, забезпечить ефективність діяльності субєктів управління, а з іншого — створить умови для реалізації обєктами управління своїх прав і надасть можливості останнім протистояти зловживанням з боку владних структур.

По-друге, в адміністративно-правових нормах відбивається метод адміністративного права, тому в більшості випадків такі норми мають імперативний характер. Вони визначають, які дії можуть вчиняти учасники регламентованих ними відносин (містять дозволи), від яких слід утриматися (встановлюють заборони), які вчиняти необхідно (фіксують приписи).

Правила поведінки, встановлені адміністративно-правовими нормами, мають виконувати як представники влади, так і підвладні фізичні та юридичні особи. Адже невиконання правових приписів може зумовити застосування до будь якої зі сторін примусових заходів з боку держави.

По третє, адміністративно-правові норми нерідко встановлюють у процесі реалізації виконавчої влади й безпосередньо її субєкти. Наявність наведеної риси обумовлено тим, що виконавчу владу здійснюють з метою втілення в життя нормативних положень, зафіксованих, насамперед, у Конституції і законах України. Органи, що представляють зазначену гілку влади, вповноважено приймати акти, в яких деталізуються й конкретизуються законодавчі положення, формулюються загальнообовязкові правила поведінки, придатні для регламентації відносин, що складають предмет адміністративного права.

12 стр., 5508 слов

Житлове право України

§1. Поняття житлового права Поняття житлового права як сукупність житлово-правових норм Як сукупність норм права України, що регулює житлові відношення, житлове право розуміється у широкому і ... адміністративно-правового методу правового регулювання. Це стосується порядку постановки на квартирний облік, перебування у черзі на отримання житлового приміщення, видачі ордеру та деяких інших відносин. ...

По четверте, характер відносин, урегульованих адміністративно правовими нормами, визначає їх структуру.

Адміністративно правові норми поділяють на види за різними критеріями:

За змістом можна виділити групи адміністративно-правових норм, що: 1) фіксують права й обовязки громадян як субєктів адміністративного права; 2) закріплюють порядок утворення та правове становище владних субєктів зазначеної галузі права; 3) встановлюють порядок проходження державної служби, права й обовязки державних службовців; 4) визначають форми та методи управлінської діяльності; 5) встановлюють способи і порядок забезпечення законності та дисципліни в державному управлінні; 6) окреслюють адміністративно-правові засади організації матеріального виробництва, соціально-культурного й адміністративно-політичного будівництва.

За цільовим призначенням серед адміністративно правових норм вирізняють регулятивні, які фіксують права й обовязки субєктів адміністративного права, та охоронні, які спрямовано на регламентацію примусових заходів, що застосовують до порушників загальнообовязкових правил.

За методом впливу на субєктів адміністративного права розрізняють: зобовязуючі (встановлюють обовязок здійснити позитивні дії); забороняючі (фіксують обовязок утриматися від певних дій); уповноважуючі (надають право на здійснення тих чи інших позитивних дій); рекомендаційні (містять поради щодо раціональних дій) і стимулюючі (містять інформацію про заохочення діяльності, яку вважають корисною).

За галузевою належністю адміністративно правові норми поділяють на матеріальні (визначають права й обовязки субєктів адміністративно-правових відносин) і процесуальні (фіксують порядок, процедури реалізації прав та здійснення обовязків).

За межами дії розрізняють загальнообовязкові адміністративно-правові норми, які діють на всій території України чи на певних її територіях, і такі, що діють у системі органів державного управління (загальні, відомчі, міжвідомчі, локальні).

За порядком дії у часі можна вирізнити строкові адміністративно-правові норми (час дії визначений) і такі, час дії яких не визначений.

За колом фізичних осіб адміністративно-правові норми поділяють на такі, що встановлюють правила для всіх громадян, або такі, що адресуються окремим групам осіб.

Адміністративно правові норми можуть бути реалізовані шляхом виконання, дотримання, використання чи застосування. Виконання полягає в активних діях субєкта адміністративного права, спрямованих на здійснення приписів норми.

Дотримання характеризується пасивною поведінкою субєкта, який не вчиняє заборонені дії.

Під час використання субєкт сам вирішує, чи необхідно йому скористатися зафіксованим у нормі правом.

Застосування адміністративно-правових норм є основною формою діяльності органів виконавчої влади, місцевого само врядування, інших субєктів, уповноважених на виконання функцій публічного управління, оскільки результатом такої діяльності є прийняття цими органами індивідуальних юридично-владних рішень, тобто здійснення безпосереднього керуючого впливу на розвиток конкретних правових відносин.

. Джерела адміністративного права

Джерелами адміністративного права є прийняті уповноваженими органами акти правотворчості, які цілком складаються з адміністративно-правових норм чи містять хоча б одну з таких норм.

Особливістю адміністративного права є різноманітність і значна кількість його джерел. Це обумовлено тим, що нормами зазначеної галузі регламентується широке коло суспільних відносин. Разом з тим, джерела адміністративного права складають систему логічно й послідовно розміщених актів, оскільки всі вони співпорядковані. Співпорядкування джерел виражається в наступному: 1) всі вони ґрунтуються на нормах Конституції і законів України, які мають вищу юридичну силу; 2) джерела — нормативні акти органів виконавчої влади усіх ланок слугують юридичною базою для джерел — нормативних актів, які приймають нижчі органи виконавчої влади; 3) джерела — нормативні акти вищих органів виконавчої влади характеризуються більшим масштабом дії, ніж аналогічні акти нижчих органів; 4) джерела — нормативні акти галузевого (відомчого) характеру ґрунтуються на джерелах загального характеру.

Система джерел адміністративного права складається з таких актів правотворчості:

. Конституція України.

. Міжнародні договори, згоду на обовязковість яких надано Верховною Радою України (наприклад, Угода між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення по двійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків, підписана 8 лютого 1995 р. і ратифікована Законом України від 6 жовтня 1995 р.).

. Акти України, що мають силу закону. Це: а) закони України (наприклад, Закон «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р.); б) кодекси, а також інші кодифіковані акти (наприклад, Кодекс України про адміністративні правопорушення); в) Декрети Кабінету Міністрів України, прийняті на підстав і Закону «Про тимчасове делегування Кабінету Міністрів України повноважень видавати декрети в сфері законодавчого регулювання» від 18 листопада 1992 р. (наприклад, Декрет Кабінету Міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р.

. Постанови Верховної Ради України (наприклад, Поста нова Верховної Ради «Про затвердження положень про паспорт громадянина України та свідоцтво про народження» від 26 червня 1992 р.

. Укази та розпорядження Президента України (наприклад, Указ Президента «Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15 грудня 1999 р.

. Постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (наприклад, Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження Порядку організації та проведення гастрольних заходів» від 15 січня 2004 р.

. Нормативні накази керівників центральних органів виконавчої влади (наприклад, Наказ Міністра внутрішніх справ України «Про затвердження Інструкції про порядок продовження терміну перебування в Україні іноземців та осіб без громадянства» від 1 грудня 2003 р.

. Розпорядження голів місцевих державних адміністрацій.

. Рішення органів місцевого самоврядування, що містять адміністративно-правові норми (наприклад, такі, що прийнято на підставі ч. 1 ст. 5 Кодексу України про адміністративні правопорушення).

До джерел адміністративного права можуть бути віднесені рішення Конституційного Суду України, оскільки в результаті діяльності цього органу можуть тлумачитися або визнаватися такими, що не відповідають Конституції України (фактично скасовуватися), окремі адміністративно-правові норми (наприклад, питання щодо тлумачення й конституційності норм Кодексу України про адміністративні правопорушення розглядаються в Рішенні Конституційного Суду України по справі за зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіційного тлумачення положень ст. 59 Конституції України, ст. 44 Кримінальнопроцесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 16 листопада 2000 р.

Конституція України як джерело адміністративного права забезпечує діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування й, разом з тим, визначає способи захисту прав громадян від зловживань з боку владних структур. Так, у Основному Законі окреслено систему органів виконавчої влади, їх найважливіші повноваження, організацію діяльності , зовнішні форми правових актів тощо. Поряд з цими положеннями в Конституції містяться норми, що встановлюють адміністративно-правовий статус громадян, обовязки й відповідальність представників влади, а також фіксують форми контролю за діяльністю органів і посадових осіб виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Щодо законів України як джерел адміністративного права, виходячи зі змісту ст. 92 Конституції, виключно такими актами можуть визначатися права й обовязки громадян, гарантії зазначених прав, засади утворення обєднань громадян, організація та діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, засади місцевого самоврядування тощо.

Таким чином, у системі джерел адміністративного права Конституція та закони України відіграють провідну роль, оскільки, маючи вищу юридичну силу, вони є базою для появи нових джерел зазначеної галузі права.

5. Поняття й основні риси адміністративно-правових відносин

Апарат виконавчої влади забезпечує виконання завдань у сферах господарського, соціально-культурного, адміністративно політичного будівництва та в інших галузях управлінської діяльності.

У процесі управління виникають організаційні звязки між учасниками цих відносин, багато з яких потребують правового регулювання. Таке регулювання здійснюють за допомогою адміністративно-правових норм і таким чином перетворюють їх у адміністративно-правові відносини.

Адміністративно-правові відносини — це суспільні відносини в сфері державного управління, учасники яких виступають носіями прав і обовязків, урегульованих нормами адміністративного права.

Адміністративно-правові відносини є різновидом правових відносин, а тому характеризуються їх загальними ознаками. Складовими частинами адміністративно-правових відносин є: субєкти, обєкти та юридичні факти. Учасники адміністративно-правових відносин мають конкретні права та обовязки і є субєктами правовідносин.

Виходячи з положень чинного законодавства України, до субєктів адміністративно-правових відносин можна віднести: державні органи (органи законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури, адміністрації державних підприємств і установ); структурні підрозділи органів держави, посадових осіб державних органів; власника (представника, менеджера, уповноваженого власника); обєднання громадян, кооперативи, органи самоврядування, самодіяльні організації; громадян України, іноземних громадян, осіб без громадянства.

Передумовою вступу названих субєктів у конкретні адміністративно-правові відносини є наявність у них правоздатності та дієздатності.

Адміністративна правоздатність — це спроможність субєкта адміністративних правовідносин мати права та нести юридичні обовязки в сфері виконавчої влади. Державні органи, що здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність, мають конкретні владні повноваження, які за своїм характером і обсягом залежать від компетенції даного органу. Адміністративна право здатність державного органу (посадової особи) залежить від обсягу його компетенції.

Крім цього, адміністративну правоздатність посадової особи визначають також її посадовими повноваженнями, які виражено в законі або інших правових актах. Адміністративну правоздатність мають державні підприємства й установи, а також обєднання громадян, органи самоврядування, самодіяльні організації та їх органи.

Адміністративна правоздатність державних органів, державних і недержавних організацій виникає, здебільшого, з моменту видання акта про їх заснування, а припиняється з їх ліквідацією або реорганізацією. Адміністративна правоздатність громадян у сфері державного управління виникає з моменту народження й припиняється з їх смертю. Адміністративна правоздатність є основою адміністративної дієздатності.

Адміністративна дієздатність — це здатність своїми діями набувати та реалізовувати права й обовязки в сфері управління.

Особливість адміністративної правоздатності та дієздатності полягає в тому, що вони означають можливість бути субєктом адміністративно-правових відносин.

Обєкт — це те, заради чого виникають правовідносини. Обєктом адміністративно-правових відносин є поведінка учасників управлінських відносин (дії, утримання від дій).

Дії учасників управлінських відносин можуть здійснюватися заради різноманітних правових інтересів. Це можуть бути речі, матеріальні цінності, продукти духовної творчості, особисті нематеріальні блага, а саме: здоровя, гідність людини, моральність тощо. Так, якщо обєктом правовідносин є поведінка учасників (наприклад, передача державного майна від одного органу управління — іншому), то предметом адміністративних право відносин будуть обєкти матеріального характеру, тобто майно, речі. В управлінні культурою та мистецтвом, охороною здоровя, справами молоді й спорту предметом цих відносин є культурні та духовні цінності, здоровя, моральність, тобто чинники нематеріальні.

Підставою виникнення, зміни або припинення адміністративно-правових відносин є юридичні факти. Це дії та події.

Під діями розуміють факти, які виникають за волею людей. Вони можуть бути як правомірними, так і неправомірними.

Правомірні дії відповідають вимогам адміністративно правових норм. До правомірних дій, що породжують адміністративно правові відносини, належать акти управління — укази й розпорядження Президента, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів тощо. Для державного управління найхарактерніші юридичні акти, які мають індивідуальний характер, оскільки вони породжують конкретні адміністративно правові відносини безпосередньо (наприклад, Указом Президента України громадянина призначено заступником міністра освіти і науки України, що безпосередньо породжує адміністративно правові відносини між особою, призначеною на цю посаду, та іншими працівниками Міністерства освіти і науки України).

Адміністративно-правові відносини виникають також у звязку з діями окремих громадян і посадових осіб, наприклад, у разі звернення громадянина зі скаргою на дії посадової особи. Крім цього, юридичним фактом, що зумовлює виникнення адміністративно правових відносин, може бути бездіяльність.

Неправомірні дії — це правопорушення, проступки, що тягнуть за собою застосування заходів примусового впливу. До неправомірних дій належать правопорушення, в тому числі адміністративні та дисциплінарні , за які настає відповідальність, наприклад, адміністративна відповідальність за ухилення від виконання законних вимог прокурора або невиконання розпорядження державного чи іншого органу про працевлаштування. Вчинення правопорушення тягне за собою виникнення певного кола правовідносин, повязаних із застосуванням норм матеріального та процесуального адміністративного права.

Адміністративно-правові відносини виникають не тільки в результаті діяльності людей, а й у разі виникнення подій.

Події — це явища, що не залежать від волі людей, але зумовлюють певні правові наслідки. Наприклад, до подій належать стихійні лиха (повені, землетруси, пожежі, епідемії, епізоотії тощо).

Адміністративно-правові відносини характеризуються всіма ознаками правових відносин, але, крім цього, мають деякі особливості, які полягають у тому, що:

) адміністративно-правові відносини складаються в сфері управління, тобто в повсякденній практичній реалізації завдань і функцій держави щодо здійснення управління господарським, соціально-культурним будівництвом, адміністративно-політичною сферою;

) в усіх відносинах однією зі сторін обовязково є орган виконавчої влади (державного управління), орган місцевого самоврядування або громадська організація, наділена державно владними повноваженнями;

) адміністративно-правові відносини — це особливий звязок між їх учасниками, один із яких за даних обставин має право вимагати від іншого такої поведінки, яку передбачено адміністративно-правовою нормою;

) орган управління зобовязаний реалізувати свої матеріальноправові та процесуальні права, тобто право є одночасно і обовязком субєкта адміністративно-правових відносин;

) адміністративно-правові відносини можуть виникнути за ініціативою будь-якого субєкта адміністративного права, згода іншої сторони не є обовязковою умовою для їх виникнення;

) порушення однією зі сторін своїх обовязків зумовлює її відповідальність не перед іншою стороною, а перед державою в особі її компетентних органів;

) адміністративно правові відносини, що виникають між органами виконавчої влади та іншими субєктами адміністративного права, не завжди є відносинами, які здійснюють за методом влади та підпорядкування. Ці відносини можуть реалізовувати на засадах як влади й підпорядкування, так і рівності сторін, тобто кожна сторона зобовязана виконувати конкретні вимоги правової норми. Тут завжди має місце подвійний звязок: правомочність — обовязок — правомочність. Наявність взаємних прав і обовязків властива досить широкому колу адміністративних правовідносин;

) санкції, що застосовують до сторін адміністративно правових відносин за порушення ними своїх прав і обовязків, — це, як правило, заходи адміністративного примусу, адміністративної та дисциплінарної відповідальності, може настати також матеріальна або кримінальна відповідальність;

) спори, що виникають між сторонами адміністративно правових відносин, вирішують як у адміністративному, так і в судовому порядку. Більшість адміністративно-правових спорів вирішують в адміністративному порядку, тобто уповноваженими на те органами державної виконавчої влади або посадовими особами. Конституцією України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

У цілому адміністративно-правовим відносинам притаманні дві найважливіші ознаки: з одного боку — це форми соціальних відносин, оскільки в них обовязково беруть участь люди чи їх обєднання, а з іншого — це форми організаційних відносин, у процесі реалізації яких розвязуються завдання управлінської діяльності.

6. Субєкти адміністративного права: поняття та загальна характеристика

Субєкт адміністративного права — це юридична чи фізична особа, що є носієм прав і обовязків у сфері державного управління, передбачених адміністративно-правовими нормами, та має здатність надані права реалізовувати, а покладені обовязки виконувати.

Обовязковою умовою визнання особи (юридичної чи фізичної) субєктом адміністративного права є наявність у неї елементів адміністративної правосубєктності. Переважна більшість джерел вказує на виділення таких елементів правосубєктності, як правоздатність та дієздатність. Адміністративна правоздатність при цьому розуміється, як здатність бути носієм прав і обов’язків у сфері державного управління і виникає в громадян з моменту народження й припиняється з їхньою смертю. Адміністративна дієздатність розуміється, як здатність своїми діями здійснювати надані права, виконувати встановлені обов’язки й нести юридичну відповідальність за свою поведінку, наступає вона у фізичних осіб з досягненням певного віку. Адміністративна право- і дієздатність юридичних осіб виникає і втрачається одночасно В той же час, можна навести ряд прикладів, коли подібні визначення застосувати до субєктів адміністративного права виявляється неможливим.

Так, наприклад, специфіка адміністративних правовідносин полягає в тому, що однією із сторін завжди є держава і виникають вони в сфері державного управління. Отже вказані особливості правовідносин зумовлюють особливі характеристики потенційних субєктів адміністративного права, наявність специфічних (управлінських) прав та обовязків, з приводу яких,власне, і можуть виникнути ці правовідносини. На наш погляд, недоцільно вважати, наприклад, трирічну дитину здатною мати право (бути правоздатною) висувати свою кандидатуру на посаду Президента України, навіть при умові, що дієздатною вона буде лише при наявності ряду чинників (вікових, громадянських тощо).

Рівно, як і особу, яка за віковим цензом має таку можливість, але в неї є непогашена судимість, що автоматично позбавляє особу такого права. Вочевидь, в наведених прикладах, можливість мати право (правоздатність) та здатність його використовувати (дієздатність) виникає у субєктів одномоментно як правосубєктність, з появою усіх необхідних чинників. А отже, правосубєктність громадянина може виникати як з моменту народження (право бути зареєстрованою), так і за певних умов.

Проаналізуємо тепер момент виникнення правосубєктності юридичної особи на наступному прикладі: Торгове підприємство (юридична особа) реалізує ряд товарів, серед яких: кондитерські вироби, безалкогольні напої та лікеро-горілчані вироби. Передбачається, що юридична особа володіє і право і дієздатністю, які виникли одномоментно при реєстрації підприємства. Оскільки для реалізації останньої категорії товару необхідно мати спеціальний дозвіл (ліцензію) у відповідності до Закону України…, уявімо, що термін дії такої ліцензії у підприємства закінчився. Виникає питання: чи можемо ми казати, що у даному випадку підприємство втрачає дієздатність (і, автоматично, правосубєктність), а тому має припинити свою діяльність? Звичайно, що ні, оскільки по-перше, вказане підприємство може продовжувати реалізовувати інші категорії продукції, для яких не вимагається спеціального дозволу, а по- друге право на реалізацію лікеро-горілчаних виробів у нього залишається (оскільки така діяльність закріплена статутом підприємства), а от здатність реалізувати це право підприємство втрачає, аж до поновлення ліцензії. Отже і у випадку з юридичною особою усталене розуміння правосубєктності та її елементів не може бути застосовано.

В теорії права існує прямо протилежний погляд на право- та дієздатність особи: «Розмежування право- та дієздатності характерне, в основному для цивільного права, оскільки правоздатність громадянина виникає в момент його народження, а дієздатність — з досягненням певного вік. В інших галузях права право- та дієздатність не розділяються, мається на увазі, що вони зявляються у громадянина одночасно та його правове становище характеризується єдиною праводієздатністю, або, інакше кажучи, правосубєктністю. В той же час і таке визначення не може бути сприйняте абсолютно. Так, у відповідності до Конституції України кожному (у тому числі і неповнолітньому) гарантується право на звернення до державних органів, але самостійно реалізувати таке право особа зможе лише після досягнення повноліття, а до того часу її інтереси має представляти її законний представник

Удається, що до вирішення питання встановлення адміністративної правосубєктності, з урахуванням специфіки адміністративних правовідносин, необхідно підходити з принципово інших позицій. Дійсно, не розмежування право- та дієздатності субєктів, було б невиправданим спрощенням багатогранних адміністративних відносин, що негативно відбилося б на інтересах субєктів (ігнорувався б, наприклад, інститут представництва або створювались перепони у діяльності підприємств).

Сфера державного управління вимагає режиму суворого дотримання прав субєктів правовідносин, а отже мають бути враховані усі особливості моменту виникнення як самих прав, так і обовязків.

Для задоволення такої вимоги необхідно вирізняти загальну правосубєктність та спеціальну правосубєктність володіння якими і визначатиме, по-перше, умови появи самих субєктів, і по-друге, особливості тих правовідносини, в які вони вступатимуть.

Загальна правосубєктність — наявність у субєкта типових прав, обовязків та можливості їх використання та виконання, незалежно від зовнішніх чинників. Обєм загальної правосубєктності однаковий в межах таких категорій субєктів, як фізичні та юридичні особи.

Спеціальна правосубєктність — наявність у субєкта специфічних прав, обовязків та можливості їх використання та виконання, в залежності від ряду зовнішніх чинників. Обєм спеціальної правосубєктності не є однаковим або сталим: він залежить від волі субєкта, його виду, характеристик тощо.

Загальна та спеціальна правосубєктність, в свою чергу мають наступні елементи — правоздатність та дієздатність.

Суб’єктивні права в сфері державного управління — це надана і гарантована державою, а також закріплена в адміністративно-правових нормах міра можливого (дозволеного) поводження в правовідносинах, що забезпечена кореспондуючим зобов’язанням іншого суб’єкта правовідносин.

Суб’єктивні юридичні обов’язки. Вони нерозривно зв’язані і не можуть існувати один без іншого, оскільки право одного суб’єкта не може бути реалізоване окремо від виконання зобов’язання іншим суб’єктом. Таким чином, у державному управлінні існування зобов’язань поза правами і навпаки прав поза зобов’язаннями позбавлено будь-якого сенсу.

Виникати правоздатність може з моменту народження (право на медичну допомогу, на судовий захист своїх прав тощо), або ж з появою певних чинників — право обирати та бути обраним до органів державного управління; військовий обовязок, виникнення якого залежить від статі, віку, громадянства, стану здоровя і, навіть, від віросповідання (право на альтернативну (невійськову) службу).

Правоздатність субєктів не є однаковою і залежить від виду правосубєктності (загальна чи спеціальна) та наявності особливостей субєктів в межах одного виду правосубєктності.

Основні характеристики адміністративної правоздатності:

) управлінська сутність діяльності субєктів, що виражається у реалізації різних функцій державного (публічного) управління;

) наявність спеціальних прав та обовязків субєктів адміністративного права, які сприяють формуванню організаційних звязків та відносин в системі публічного управління;

) забезпечення захисту правовідносин, учасниками яких є громадяни; 4) юридичні гарантії розгляду правової суперечки, яка виникла в системі публічного управління в адміністративному або судовому порядку в межах встановлених процесуальних правил.

Для органів державної влади, як субєктів адміністративного права:

) юридична владність дій та розпорядчий характер рішень, які ними приймаються;

) реалізація державних повноважень примусового характеру, застосування заходів адміністративного примусу

За загальним правилом, правоздатність не може бути обмежена або відчужена. В той же час, за рішенням суду особу можуть позбавити, наприклад, права керування транспортними засобами права полювання, обмеження права вільного вибору місця проживання, пересування, позбавлення ліцензії, виборчого права тощо. Субєкт не може відмовитись від своїх прав остаточно (він може утриматись від їх реалізації, але в будь-який момент може їх використати).

Адміністративна дієздатність — це здатність своїми діями (або бездіяльністю) набувати та реалізовувати права, створювати для себе або інших субєктів обовязки і їх виконувати. Момент виникнення дієздатності залежить від виду правосубєктності: при загальній правосубєктності дієздатність, переважно, виникає в повному обсязі з 18-річного віку у фізичних осіб і з моменту внесення до Державного реєстру у юридичних осіб. В той же час, адміністративна дієздатність, в залежності від особливостей адміністративно-правових відносин, може частково виникати і незалежно від вказаних обставин. Так, особа віком від 6 до 18 років має право членства в дитячих громадських організаціях; засновником дитячих та молодіжних громадських організацій можуть бути особи, які досягли 15-річного віку; дієздатність юридичної особи може виникнути у звязку з делегуванням повноважень, виданням певного нормативно-правового акту тощо.

Адміністративна дієздатність при спеціальній правосубєктності виникає з появою певних чинників, які і обумовлюють як момент виникнення дієздатності, так і її особливості. Наприклад, пасивне виборче право виникає з моменту досягнення особою 21 року, але реалізувати це право вона здатна лише при наявності певних чинників — громадянства, відсутності судимості тощо. Юридична особа, яка займається ліцензованою діяльністю набуває дієздатності лише після (і за умови) одержання спеціального дозволу (ліцензії).

Законом передбачається можливість обмеження дієздатності громадян, які зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами (ст. 36 Цивільного кодексу України), але практичного значення для адміністративних правовідносин таке обмеження не має, оскільки воно стосується порядку укладення цивільно-правових угод і аж ніяк не участі в державному управлінні.

Судом, також визнаються недієздатними громадяни, які внаслідок душевної хвороби або психічного розладу не можуть розуміти значення своїх дій та керувати ними. Звичайно, такі особи не володіють адміністративною правосубєктністю, а отже не можуть виступати в якості субєктів адміністративного права. В той же час, не можна казати, що ця категорія осіб повністю відсторонена від діяльності органів державної влади, оскільки сутність адміністративних правовідносин полягає не тільки в активні участі субєктів в державному управлінні, а й пасивному праві бути захищеним від протиправних дій тих же органів державного управління або їх посадових осіб. А тому інтереси таких осіб в сфері публічних відносин мають представлятися їх опікунами (звернення до органів державної влади за захистом їх прав та законних інтересів тощо).

Теорія права та чинне законодавство передбачає можливість визнання недієздатною лише фізичну особу. Що ж стосується юридичної особи, то вважається, що втрата адміністративної дієздатності має наслідком і автоматичну втрату правосубєктності (відповідно, або спеціальної — тоді особа продовжує функціонувати, за виключенням видів діяльності, які були обумовлені спеціальною правосубєктністю, або ж загальної — тоді особа остаточно припиняє свою діяльність).

Елементами дієздатності можуть виступати:

) здатність самостійно реалізовувати належні права;

) здатність самостійно реалізовувати встановлену компетенцію;

) здатність самостійно приймати правові акти управління;

) здатність самостійно застосовувати заходи адміністративного примусу;

) здатність самостійно визнавати, гарантувати та захищати права та свободи громадян;

) здатність самостійно нести за порушення адміністративно-правових норм юридичну відповідальність. Елемент дієздатності, зазначений останнім, в адміністративній науці визначається як деліктоздатність.

Адміністративна деліктоздатність у фізичних осіб, за загальним правилом, настає з 16 років. Якщо абстрагуватись від усталеного розуміння адміністративної відповідальності, і як наслідок, адміністративної деліктоздатності, то можна зробити висновок, що порушення учнем (тобто, дитиною шкільного віку) правил шкільного розпорядку, також лежить в площині публічних відносин і характеризується використанням адміністративних методів управління. А тому часткова деліктоздатність виникає з моменту зарахування дитини до навчального закладу (тобто з 6-7 років).

До недавнього часу питання деліктоздатності юридичної особи викликало палкі дискусії. З прийняттям Кодексу адміністративного судочинства, який визнав відповідачем орган державної влади, орган місцевого самоврядування як субєкта владних повноважень, це питання має бути вирішеним на користь розширення можливостей притягнення до адміністративної відповідальності юридичних осіб і за інші адміністративні правопорушення (наприклад, в природоохоронній сфері, податкових відносинах тощо).

В будь-якому випадку, деліктоздатність юридичної особи має виникати одночасно з правосубєктністю, оскільки саме вона обумовлює обсяг компетенції (сукупності прав та обовязків), за реалізацію і в межах якої, власне, юридична особа і нестиме відповідальність. Враховуючи тенденції у розвитку адміністративних відносин, зокрема у сфері адміністративних договорів, удається доцільним вирізняти такий елемент адміністративної дієздатності, як угодоздатність, який до цього часу був характерний лише для цивільних правовідносин.

З урахуванням особливостей адміністративного права, угодоздатність — це здатність суб’єкта адміністративних правовідносин особисто своїми діями здійснювати і укладати адміністративні договори.

Висновок

Предметом галузі адміністративного права України є система широких суспільних відносин між публічною адміністрацією та обєктами публічного управління, які виникають у сфері владно-розпорядчої діяльності, наданні адміністративних сервісних послуг з метою публічного забезпечення прав і свобод людини та громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та держави з можливістю застосування до порушників адміністративно-правових норм заходів адміністративного примусу та адміністративної відповідальності. Провідним методом адміністративного права є адміністративно-правовий метод правового регулювання суспільних відносин, зміст якого полягає в тому, що субєкт публічного управління наділений владною компетенцією, а обєкт зобовязаний виконувати його законні вимоги. В умовах демократичної правової держави зазначений метод втратив авторитарні ознаки, бо урівноважується суворим дотриманням публічною адміністрацією законності та можливістю обєкта публічного управління оскаржити його діяння в декількох незалежних інстанціях.

Адміністративно-правова норма — це встановлене, санкціоноване або ратифіковане державою, формально визначене, юридично обовязкове, охоронюване засобами державного примусу правило поведінки учасників адміністративно-правових відносин з метою забезпечення публічних прав та свобод людини і громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства та держави. Адміністративно-правові відносини — це форма соціальної взаємодії публічної адміністрації та обєктів публічного управління, що виникає на підставі адміністративно-правих норм, з метою забезпечення прав та свобод людини і громадянина, нормального функціонування громадянського суспільства і держави, учасники якої мають субєктивні права і несуть юридичні обовязки. Адміністративно-правові відносини мають структуру, яка характеризується взаємоповязаністю всіх її складових компонентів. До них відносять субєкти правовідносин, обєкти, юридичні факти та зміст правовідносин.

Джерело адміністративного права являється спосіб зовнішнього оформлення адміністративно-правових норм, який засвідчує їхню державну загальнообовязковість.

Субєктами адміністративного права є конкретні фізичні та юридичні особи, які мають права та обовязки у сфері публічного управління.

Отже, адміністративне право України — однорідна, відособлена у системі юриспруденції правова матерія, що характеризується як: 1) галузь права; 2) наука; 3) навчальна дисципліна.

Література

1. -Адміністративне право України: Підручник / Ю.П. Битяк, В.М. Гаращук, О.В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю.П. Битяка. К.: Юрінком Інтер, 2007. (з дозволу правовласника) <file:///D:\%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%202\pdf\m\1602.pdf >

. Адміністративне право України: Підручник. — К., 2008 (відкрите видання) <file:///D:\%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%202\pdf\m\1604.pdf >

. Правознавство/В.В.Копєйчиков — К.:Юринком Інтер, 2009.

. Конституція України — основа подальшого розвитку законодавства: Зб.наук.прац.- Вип.2. — К.: Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2007.

5.Державне управління в Україні. (Навчальний посібник)/за загальною редакцією доктора юридичних наук, професора В.Б. Авер’янова. К.: ЮрІнком Інтер — 1999.

.Адміністративне право України: Підручник/ Колпаков В. К. — К.: Юрінком Інтер, 2009. — 736 с.