Адміністративне право України

Курсова робота на тему: «Адміністративне право України» ЗМІСТ Вступ Предмет і метод адміністративного права. Співвідношення адміністративного права з іншим галузями права Адміністративне право як галузь права, як галузь правової науки та як навчальна дисципліна 3. Поняття, особливості та види адміністративно-правових норм 4. Джерела адміністративного права 5. … Читать далее

Поняття, сутність і зміст права

КУРСОВА РОБОТА з навчальної дисципліни Теорія держави і права «Поняття, сутність і зміст права» Зміст Вступ ………………………………………………………..…………..…..3 1. Поняття права. Проблема праворозуміння ……………………………4 1.1. Поняття та ознаки права ……………………………………….……4 1.2. Підходи до розуміння права ……………………………..…………..7 2. Сутність права ………………………………………………..……….11 2.1. Основні аспекти визначення сутності права………………..……11 2.2. … Читать далее

Соціологія права

ВСТУП . Соціологія права являє собою досить нове наукове напрямок у російському суспільствознавстві, що розглядає правову систему в зв’язку з реальною соціальною практикою. При цьому необхідно підкреслити, що без глибокого аналізу соціально-правових проблем навряд чи виявляється можливим досліджувати актуальні завдання і тенденції розвитку правової системи, її … Читать далее

Цивільне право України

ВСТУП Сучасна правова система України перебуває в стані реформування, зумовленому побудовою в нашому суспільстві демократичної, соціальної, правової держави, яка б існувала і творила право для людини, для захисту її загальновизнаних прав і свобод. Встановлення європейського типу публічного правопорядку і законності в країні — його має забезпечити … Читать далее

Свобода і відповідальність

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут Факультет соціології і права Кафедра теорії права і держави Курсова робота з дисципліни «Теорія держави і права на тему: Свобода і відповідальність Виконав: студент групи СП-46 спеціальності «Правознавство» денної форм навчання Селін Олександр Юрійович Науковий керівник: Чепульченко Тетяна Олексіївна … Читать далее

Основні права людини як загально-соціальне явище

Міністерство освіти України Івано-Франківський інститут економіки, права і будівництва Кафедра теорії держави і права Курсова робота з теорії держави і права студента 1 курсу Шанковського Романа Юрійовича Науковий керівник: __________________ Дата захисту: __________________ Оцінка: __________________ 1998 рік. Вступ Розділ I. Права людини, їх природа та види. … Читать далее

Суб єкти адміністративного права

Міністерство освіти і науки України Новокаховське представництво Київський Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна” Кафедра правознавства КУРСОВА РОБОТА Тема: “Суб’єкти адміністративного права” Студента 2 курсу ******** Спеціальності Перевірив Рекичина С.С. Нова Каховка 2002 р. Зміст 1. Введення. 2. Поняття суб’єктів адміністративного права: а) суб’єкти права в … Читать далее

Реалізація норм права

Сучасне українське суспільство, яке знаходиться у перехідному стані, належить до соціальних систем посттоталітарного типу. Для таких систем перехідний період — «це просторово-часовий інтервал екстремально-хаотичного розвитку соціуму, у ході якого один тип організації трансформується в інший за допомогою комплексу деструктивно-конструктивних конфліктів» . При цьому під соціальним конфліктом … Читать далее

Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

Міністерство освіти і науки України Київський національний торговельно-економічний університет Кафедра комерційного права КУРСОВА РОБОТА на тему: « Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав. студентки ІІ курсу ФЕМП, 16 група денної форми навчання спеціальності 060103 “Правознавство” спеціалізація “Правове забезпечення підприємницької діяльності” Чабан Маріанна ( підпис) Володимирівна Науковий … Читать далее

Повноваження Конституційного Суду України

Вступ Конституція України закріпила здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу і судову Основне призначення судової влади — забезпечення реалізації принципу верховенства права. Інститут Конституційного Суду був введений в законодавство України після прийняття Верховною Радою України у липні 1990 р. Декларації про державну … Читать далее