Робота прокурора зі зверненнями громадян

Реферат

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ

Федеральне агентство за освітою

Івановський державний університет

Юридичний факультет

Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права

>КОНТРОЛЬНАЯ РОБОТА

ПОПРОКУРОРСКОМУНАДЗОРУ

ТЕМА:

«Робота органів прокуратури зі зверненнями громадян»

>Шуя, 2009

1. Конституція РФ на право громадян звернення до органи держави

У наш час роботу з зверненнями громадян, у органи прокуратури займає значне місце у загальному обсязі діяльності органів прокуратури. Щороку до прокуратурах всіх рівнів розглядаються і дозволяються сотні тисяч звернень заявників. Кількість скарг, і заяв останніми роками незмінно зростає. Це засвідчує тому, що Росії широко використовує надане йому ст. 33 Конституції РФ право особистого звернення до державні органи, зокрема і до органів прокуратури, покликані охороняти правничий та свободи людини і громадянина, і навіть спрямовувати індивідуальні і колективні звернення до державні органи влади й органи місцевого самоврядування. Реалізуючи декларація про звернення, громадяни домагаються відновлення порушених права і свободи.

2. Організація роботи у органах прокуратури зі скаргами і в заявах громадян

Робота органів прокуратури зі скаргами і в заявах громадян є важливий самостійний вид діяльності російської прокуратури й регулюється насамперед ст. 10 і 27 Федерального закону «Про прокуратуру Російської Федерації», Федеральним законом від 02.05.2006 «Про порядок розгляду звернень громадян Російської Федерації», Інструкція про порядок розгляду звернень, і прийому громадян, у системі прокуратури Російської Федерації, затверджена Наказом Генерального прокурора Російської Федерації від 17.12.2007 р. й інша федеральне законодавство.

Відповідно до ст. 10 закону про прокуратурі Російської Федерації органів прокуратури відповідно до їх повноваженнями дозволяються заяви, скарги й інші звернення, містять відомості про порушення законів. Звернення, які підлягають вирішенню органів прокуратури, пересилаються за належністю із повідомленням звідси заявника. Наказом Генерального прокурора РФ від 17.12.2007 р. «Про введення на дію Інструкції про порядок розгляду звернень, і прийому громадян, у системі прокуратури Російської Федерації» всім підлеглим прокурорам запропоновано: роботу з розгляду звернень громадян підпорядкувати рішенню завдань захисту права і свободи людини, зміцнення законності та правопорядку.

5 стр., 2466 слов

Екологічні права громадян

... світ», політична Партія зелених України та інші. Право громадян на здійснення загального та спеціального використання природних ресурсів. Правовими ознаками права загального використання природних ресурсів є: ... органів прокуратури. Оскарженню підлягають й інші протиправні дії: незаконне втручання будь-кого у проведення екологічної експертизи; надання свідомо неправдивих відомостей про екологічні ...

Заяви, скарги й інші звернення – важливі джерела інформації про порушення законів. Вони сполученні з іншими даними дозволяють оперативно реагувати до махлярства права і свободи людини і громадянина, законності видаваних органами управління нормативних правових актів, на інших порушень.

>Поступающая до органів прокуратури інформацію про порушенні права і свободи людини і громадянина може бути як в письмовій, і у усній формах (з особистого прийому прокурора).

П. 1.11. Інструкції про порядок розгляду звернень, і прийому громадян, у системі прокуратури Російської Федерації встановлює різні способи громадян до прокуратури:

звернення

пропозицію

заяву

скарга

клопотання

колективне звернення

первинне звернення

дублікат звернення

повторне звернення

парламентський запит

запит

звернення членами Ради Федерації, депутата Державної Думи

З перелічених вище визначень можна зробити висновок, робота органів прокуратури зі зверненнями громадян вирішує такі:

 • захист права і свободи людини і громадянина, відновлення порушеною законності, зміцнення законності та правопорядку;
 • задоволення обгрунтованих звернень, і припинення порушень законів засобами прокурорського реагування;
 • вироблення заходів із вдосконалення правозахисної діяльності органів прокуратури, усунення помилок, і недоліків.

Не слід також забувати, що наші звернення громадян є основним приводом, яке обумовлює необхідність втручання з боку органів прокуратури.

Успішність розгляду та ліквідації заяв, скарг, інших обертань у органах прокуратури залежить, передусім, від організації цієї роботи.

Правом звернутися у органи прокуратури наділені фізичні і юридичних осіб. У органах прокуратури розглядаються звернення до дій (або бездіяльність) чи іншого рішення об’єктів нагляду. Звернення до органів прокуратури має неодмінно утримувати інформацію про порушеннях законів, права і свободи людини і громадянина.

Звернення, зазвичай, іде (поштою, передається у власному прийомі, до канцелярії тощо.) до прокуратури за місцем розташування органу або особи, яке допустило порушення. Звернення, вирішення яких не входить до компетенції даної прокуратури, разом із наявними з цього питання матеріалами, необхідні її вирішення, підлягають пересилання відповідному прокурору з повідомленням звідси заявників. Скарги до дій (або бездіяльність) чи іншого рішення прокурорських працівників розглядаються вищим стосовно ним посадовою особою.

Звернення громадян після надходження енергоносіїв до органів прокуратури до передачі в руки підлягають окремому обліку і реєструються гаразд, встановленому Інструкцією з діловодства органів і в установах прокуратури Російської Федерації. Письмові звернення підлягають обов’язкової реєстрації протягом 3 днів із моменту надходження у органи прокуратури. Далі повідомлення передаютьсяпрокурору-руководителю, який зобов’язаний прийняти один з наступних рішень: прийняти звернення до свого провадження; доручити розгляд звернення працівникові прокуратури (із зазначенням прізвища); передати на дозвіл внижестоящую прокуратуру; прилучити до матеріалів раніше надходження звернення; доручити розгляд суду чи іншого орган за належністю.

4 стр., 1723 слов

Об’єднання громадян як суб’єкт адміністративного права

... додержання їх прав і законних інтересів, а втручання державних органів та службових осіб у діяльність об’єднань громадян, як і втручання об’єднань громадян у діяльність державних органів, не допускається, ... Сутність такого регулювання зводиться до того, щоб, по-перше, через норми адміністративного права закріпити повноваження громадських об’єднань у сфері державного управління, по-друге, створити ...

Зареєстровані повідомлення про скоєних чи готуються злочинах негайно направляються з урахуванням підслідності в уповноважені органи. Скарги громадян дії посадових осіб уповноважених органів, відмовившись прийняти Європу і зареєструвати повідомлення про злочині, перевіряються негайно.

Забороняється пересилання скарги направляти до органу чи посадової особи, влади на рішення чи дія якої принесена скарга. Зблизька звернень забороняється без згоди громадянина поширювати інформацію про приватного життя.Анкетние дані і домашня адреса не розголошуються по вмотивованою проханні громадянина.

Організація проведення особистого прийому громадян (відвідувачів) здійснюється переважають у всіх органах прокуратури.

У генеральній прокуратурі Російської Федерації прийом громадян, представників державних та громадських організацій, і навіть інших осіб здійснюється відділом з прийому громадян, у день їхнього звертання з участю галузевих підрозділів. Керівниками Генеральної прокуратури Російської Федерації, начальниками управлінь і відділів (на правах управлінь) приймаються громадяни відповідно до графіка, затвердженого Генеральним прокурором РФ або його перший заступник. Прийом Генеральним прокурором та її заступниками здійснюється за скаргам і зверненням, які розв’язувалися у центральному апараті начальниками управлінь, відділів (на правах управлінь), або за скаргам до дій прокурорів суб’єктів Російської Федерації, керівників інших органів, міністерств та. Особистий прийом Генерального прокурора РФ то, можливо організований також за його прямому дорученням.

У прокуратурах суб’єктів Російської Федерації, прокуратурах міст, районів, військових та інших спеціалізованих прокуратурах, у наукових і навчальних установах Генеральної прокуратури прийом населення проводиться протягом усього робочого дня відповідно до графіка, що має бути вивішено в доступному громадянам місці. Порядок приєднання до вечірній час, вихідні і святкові дні встановлюється керівниками відповідної прокуратури. Керівниками прокуратур прийом населення проводиться не менше рази на тиждень. Рішення в скаргам чи зверненням приймається, і ними дається керівником прокуратури, якого звернувся заявник у власному прийомі.

Не підлягають вирішенню звернення:

 • не що містить даних про особі,направившем його (вказані прізвище і поштову адресу);
 • у яких відсутні відомості, достатні їхнього дозволу;
 • зміст яких свідчить про прямому втручанні авторів до компетенції органів прокуратури;
 • якщо текст письмового звернення не піддається прочитанню.

На ці звертання автору в7-дневний термін повідомляється вади в зверненнях, що перешкоджають розглядання цих проблем.

Без вирішення і відповіді може бути залишені звернення:

5 стр., 2333 слов

Порядок звернення до Європейського Суду по правам людини

... буде поінформовано про будь-яке рішення, винесене Судом у Вашій справі. . Як звернутися до Європейського суду з прав людини Готуючи звернення потрібно: 1.вказати інформацію про ... Європейського суду. . Ви можете звернутися до Суду лише зі скаргами, предмет яких перебуває у сфері відповідальності субєкта владних повноважень (наприклад: парламенту, суду, прокуратури тощо) однієї з цих держав. Суд ...

 • у якому містяться нецензурні або образливих висловлювань, загрози життю, здоров’ю, майну посадової особи чи його сім’ї;
 • коли з змісту нова група позбавлена сенсу чи матеріалах перевірки є рішення про визнання заявника недієздатною у зв’язку з наявністю в нього психічного захворювання.

3. Терміни і Порядок розгляду звернень

По зверненню, котрий у органи прокуратури Російської Федерації, має бути прийняте один з наступних рішень:

 • прийнятті до розгляду;
 • припинення перевірки;
 • передачі на дозвіл в нижчі органи прокуратури;
 • напрямі, у інших органів;
 • прилученні до раніше що надійшла скарзі.

Звернення, рішення не приймали керівники нижчестоящих прокуратур, направляються їм для перевірки з одночасним повідомленням звідси заявника.

Звернення, розгляд яких належить до компетенції кількох підрозділів, направляють унижестоящую прокуратуру підрозділом, зазначеним серед виконавців першим.

Звернення, адресовані до органів Слідчого комітету, і навіть звернення, які стосуються компетенції слідчих органів, направляють у відповідні органи звернувся з одночасним повідомленням заявників прийняте рішення.

Якщо зверненнях містяться питання, вирішення яких віднесено як до компетенції, і до компетенції органів попереднього розслідування, такі звернення підлягають вирішенню у прокуратурах.

Звернення, дозвіл якого входить до компетенції даної прокуратури, в7-дневний строк із моменту реєстрації іде відповідному прокурору, інших органів і бюджетні установи.

При напрямі звернення в руки на другий державний орган, орган місцевого самоврядування чи іншому посадової особи у разі потреби вони то, можливо витребувана інформацію про результатах розгляду звернення.

Що стосується, якщо рішення поставлених саме в письмовому зверненні питань належить до компетенції кількох державні органи, органів місцевого самоврядування чи посадових осіб, копія звернення до протягом 7 днів із дня реєстрації іде за належністю.

При передачі доручень, узятих на особливий контроль, це у обов’язковому порядку повідомляється організаційне управління Головногоорганизационно-инспекторского управління.

У органах прокуратури Російської Федерації ведеться роздільний облік звернень, і звернень, узятих на особливий контроль.

Так, пропозиції, обігу євро і скарги громадян, військових і членів їхнім родинам, посадових та інших осіб дозволяються у наступні терміни:

 • які потребують додаткового вивчення та, серед них й ті, якими треба дати роз’яснення, – до 15 днів;
 • потребують додаткового вивчення та – до 30 днів.

Запит чи звернення наступних органів чи посадових осіб дозволяються у найкоротші терміни:

 • парламентський запит – вчасно до 15 днів;
 • запит чи звернення членами Ради Федерації, депутата Державної Думи Федерального Збори Російської Федерації – пізніше 30 днів;
 • запит Уповноваженого у правах людини – пізніше 15 днів, тоді як самому запиті не встановлений інший термін;
 • запит Загальносуспільної палати Російської Федерації – пізніше як за 30 днів із дні його реєстрації, а виняткових випадках – пізніше як за 14 днів;
 • звернення президента Російської Федерації, вищих посадових осіб Російської Федерації і суб’єктів Російської Федерації, і навіть звернення, вирішення яких взято на особливий контроль, – невідкладно.

Термін розгляду та ліквідації звернень, і запитів обчислюється з їх реєстрації у відповідній органі прокуратури.Окончанием терміну розгляду та ліквідації звернень (запитів) вважається дата напрями письмового відповіді автору прийняте рішення.

14 стр., 6818 слов

Реферат судові рішення

... суду. Дана тема є актуальною оскільки вона досліджувалась неодноразово багатьма категоріями спеціалістів, оскільки судові рішення є реалізованим тільки тоді, коли рішення суду виконано в повному обсязі. На сучасному етапі ... виняткових випадках залежно від складності справи складання повного рішення може бути відкладено на строк не більше ніж п'ять днів з дня закінчення розгляду справи, але вступну і ...

У випадку додаткової перевірки, запиту матеріалів та інших виняткових випадках термін дозволу звернень громадян, посадових чи інших осіб продовжується прокурором або його заступником із одночасним повідомленням їх авторів про причини затримки відповіді і характері вжитих заходів, але з понад 30 днів.

У клопотанні про продовження строку перевірки з поводження вказуються причини продовження терміну і термін, куди звернення дозволять. Клопотання оформляється пізніше, як 3 дні закінчення контрольного терміну.

Докази заявників про систематичному обмеженні права і свободи громадян, численних чи грубі порушення закону, які одержали належної оцінки правоохоронних органів прокуратури та нижчестоящих прокурорів, перевіряються, зазвичай, із виїздом цього разу місце.

Задля більшої повноти і об’єктивності перевірок їх проведення можуть залучатися фахівці, а разі потреби – заявники.

Зблизька звернення органами прокуратури заявник проти неї представляти додаткові документи і матеріалів або поводження з проханням про їхнє витребування.

За підсумками дозволу звернень може з’явитися один з наступних рішень:

1. «задоволено» – вжиті заходи до повного чи часткового відновленню правий і законних інтересів заявника;

2. «задоволено повторне звернення» – звернення, у якому оскаржуються відповіді відповідної прокуратури й яким приймалося оспорюване рішення про відмову у задоволенні раніше поданого звернення. У цьому первинне рішення скасовується;

3. «відхилено» – вимоги заявника, викладені у зверненні,