Видатні адвокати

Реферат

Зміст

Вступ

1. Життєвий шлях видатних адвокатів

1.1 Основні події життя Плеваки Федора Никифоровича

1.2 Основні події життя Коні Анатолія Федоровича

2. Деякі випадки з судових практик видатних адвокатів

2.1 Випадки з практики Плеваки Федора Никифоровича

2.2 Випадки з практики Коні Анатолія Федоровича

Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Питання діяльності видатних юристів світу та їх внеску у світову юридичну практику являється завжди актуальним, адже людство постійно має справу з людиною соціальною та її відносинами з державою.

Історичний шлях виникнення та розвитку української адвокатури доцільно простежити з того часу, коли вона була організаційно оформлена й законодавчо закріплена як особливий правовий інститут. Ще у часи Київської Русі (ІХ-ХІІІ ст.) роль захисників у судах виконували рідні та приятелі сторін, «послухи» (свідки порядного життя обвинуваченого), “видоки” (свідки вчиненого або спірного факту).

Професійна адвокатура в Україні сформувала в період польсько-литовської доби (ХІV-ХVІ ст.), а вже як самостійний правовий інститут адвокатура в Україні була запроваджена після проведення на початку 60-х років ХІХ ст.. судової реформи, в результаті якої поряд із проголошенням таких буржуазно-демократичних принципів, як відокремлення суду від адміністрації, загальний і рівний для всіх суд, гласність процесу тощо. Саме у цей період в адвокатурі з’являються такі видатні юристи як Урусов, Коні, Плевако та Спасович. Об’єднує їх те, що всі вони стали учасниками всіх змін, які відбувалися у ХІХ столітті у судовій та правовій системі українських земель. Всі вони стали видатними постатями свого часу, які здійснили значний вклад у розвиток законодавства, розуміння права та практичного застосування закону. Всі ці особистості займалися громадською діяльністю, яка була спрямована на удосконалення законодавства та були щирими прихильниками своєї професії, основною направленістю якої була встановлення істини та справедливості. Об’єднує їх також те, що кожен з них довів, що навіть недосконале законодавство у руках справжнього майстра буде служити справедливості та людині. В даній роботі буде детальніше розглянуто життєвий та професійний шлях видатного юриста, адвоката, дійсного статського радника та судового оратора Плевако Федора Никифоровича, якого звали «московський златоуст» і цей епітет якнайкраще визначав Федора Никифоровича як судового оратора і як людину та Коні Анатолія Федоровича, який був видатним юристом, судовим, прокурорським та державним діячем, публіцистом.

6 стр., 2531 слов

Плевако Федор Никифорович (1842-1908)

... фабриканта. Между адвокатом и красивой клиенткой вспыхнула любовь. Ради нее Федор Никифорович расстался с женой и маленьким ребенком. Демидова, бросив супруга, перебралась в особняк Плевако. Почти 20 лет Федор Никифорович и ... самое большое место. Он служил ктитором (церковным старостой) в Успенском соборе Кремля. Пытался примирить взгляды Л.Н. Толстого с догматами официальной церкви, а в 1904 г. на ...

Мета реферату: дослідити біографічні особливості життя Плеваки Ф.Н. та Коні А.Ф. й проаналізувати їх внесок у світову юридичну практику..

Завдання: коротко окреслити основні біографічні дані юристів; проаналізувати діяльність Плеваки Ф.Н. та Коні А.Ф. в галузі права; узагальнити значення юридичної практики юристів для суспільства.

1. Життєвий шлях видатних адвокатів

1.1 Основні події життя Плеваки Федора Никифоровича

юрист адвокатура судовий плевака коні

Федір Плевако народився 13 квітня 1842 в місті Троїцьк Оренбурзької губернії .

Батько — надвірний радник Василь Іванович Плевако, мати — кріпосна Катерина Степанова (уроджена «Ульмесек», з казахського «невмируща»).

Батьки не перебували в офіційному церковному шлюбі, тому двоє їхніх дітей — Федір і Дормидонт — вважалися незаконнонародженими . Усього в родині було четверо дітей, але двоє померли немовлятами. До Москви сім’я Плевако переселилася влітку 1851 року. Восени братів віддали в Комерційне училище на Остоженке . Брати вчилися добре, особливо Федір прославився математичними здібностями. До кінця першого року навчання, імена братів були занесені на «золоту дошку» училища. А ще через півроку Федора і Дормідонта виключили як незаконнонароджених. Восени 1853 року, завдяки довгим батьківським турботам, Федір і Дормидонт були прийняті в 1-шу Московську гімназію відразу в 3 клас

Закінчив курс на юридичному факультеті Московського університету. Був в Москві кандидатом на судові посади. У 1870 Плевако вступив в стан присяжних повірених округу московської судової палати, що поліпшило його матеріальне становище. Незабаром він став відомий як один з кращих адвокатів Москви, часто не тільки допомагав бідним безкоштовно, але і оплачував непередбачені їхні витрати.

Адвокатська діяльність Плевако пройшла в Москві , що наклало на нього свій відбиток. І дзвін дзвонів в московських храмах, і релігійний настрій московського населення, і багате подіями минуле Москви, і нинішні її звичаї знаходили відгук у судових промовах Плевако. Вони рясніють текстами Святого Письма і посиланнями на вчення святих отців. Природа наділила Плевако чудесним даром слова.

Понад 40 років працював адвокатом. Обдарований судовий оратор. Поступово, від процесу до процесу, він своїми промовами завоював широке визнання.Ретельно готувався до справи, глибоко знав всі його обставини, умів аналізувати докази і показати суду внутрішній зміст тих чи інших явищ. Речі його відрізнялися великою психологічною глибиною, життєвою мудрістю, простотою і дохідливістю. Складні людські відносини, нерозв’язні часом життєві комбінації освітлював він проникливо, в доступній для слухачів формі. Набув популярності як видатний адвокат і судовий оратор, що не мав собі рівних в Росії. Саме прізвище Плевако стало синонімом адвоката найвищого класу. Як захисник, цивільний позивач або приватний обвинувач Плевако брав участь в найгучніших кримінальних процесах останньої третини XIX — почала XX ст.ст. В 1900 узяв на себе захист звинуваченого у фінансових зловживаннях С.И. Мамонтова і виграв справу. Плевако виступав захисником і на політичних процесах: про биття м’ясниками Мисливського ряду учасників студентської маніфестації в Москві (1878), про опір властям селян села Люторічи Тульської губернії (1880), у справі керівників Морозівського страйку 1885 П.А. Моїсеєнко і В.С.

5 стр., 2265 слов

Декларація прав людини і громадянина 1789 року

... звіту у кожної службової особи своєї адміністрації. Декларація прав людини і громадянина – це маніфест антифеодального характеру, що закріпив політичні і правові погляди буржуазії на початковому етапі ... покарання злочину. В Декларації 1789 року були проголошені такі основні права людини і громадянина: 1. Люди народжуються вільними і рівними в правах. Суспільні відмінності можуть грунтуватися тільки ...

Волкова (1886), князя В.П. Мещерського (1904) і ін. Непоказний зовні, з «шепотіючим голосом», Плевако вражав слухачів своєю щирістю, емоційною потужністю, ораторською винахідливістю і виразністю слова, отримавши прізвисько «московський златоуст». За свідченням А.Ф. Коні, Плевако ідеально володів трояким покликанням захисту: «переконати, зворушити, вмилостивити». Плевако ніколи наперед не писав своїх промов, але нерідко записував їх після суду на прохання друзів або судових репортерів.. Будучи на свої переконання лібералом, вважав, що найбільш безболісно демократичні реформи в Росії можливо провести «зверху». З 1907 був депутатом III держдуми від партії октябристів. Федір Никифорович Плевако помер 23 грудня 1908 ( 5 січня 1909 ), на 67-му році життя, в Москві .

1.2 Основні події життя Коні Анатолія Федоровича

Його батько — Федір Олексійович Коні — відомий водевіліст і театральний критик, редактор-видавець літературний газети, а потім журналу «Пантеон», в якому співпрацювали Некрасов, Григорович. Мати А. Ф. Коні — Ірина Семенівна Коні (Юр’єва), актриса і письменниця (свої літературні твори вона підписувала прізвищем Юр’єва), — виступала на сцені під прізвищем «Сандунова».

У будинку батьків часто бували літератори і майстри сцени. Федір Олексійович Коні був широко освічена людина, вільно говорив на п’яти іноземних мовах. Мати користувалася великим успіхом і повагою в театральному середовищі. Таке оточення сприяло формуванню моральних ідеалів юного А. Ф. Коні. Початкову освіту Анатолій Коні отримав у будинку батьків. І мати, і батько, виховуючи дітей, вимогливо ставилися до них, прищеплювали їм повагу до самостійної праці, повага до старших. Домашні заняття з дітьми проводилися під керівництвом вчителів в строго встановлені дні та години.

З 1855 по 1858 роки А. Коні вчився в німецькій школі при церкві Святої Анни, а потім перейшов в 4-ий клас (згодом Олександрівської) гімназії, на Казанської вулиці. З 1858 по 1861 роки за рішенням Ради гімназії Коні були вручені 7 похвальних свідоцтв. У травні 1861 року Коні зважилися вийти з шостого класу гімназії прямо до Університету. За підсумками іспитів Анатолій Федорович Коні був зарахований студентом на математичний факультет. . У грудні 1861 Петербурзький університет був закритий на невизначений час внаслідок студентських заворушень. І коли влітку 1862 Міністерством народної освіти було оголошено, що Петербурзький університет не буде відкритий. У серпні 1862 року А. Ф. Коні записався до числа студентів другого курсу юридичного факультету Московського університету. У 1865 році Анатолій Федорович Коні закінчив Юридичний факультет Московського університету зі ступенем кандидата прав.

Після закінчення Московського університету А. Ф. Коні повернувся до Петербурга і вступив на службу в перетворений тоді державний контроль, звідки незабаром перейшов для особливих робіт по юридичній частині в розпорядження військового міністра Мілютіна.

6 стр., 2603 слов

Арабський халіфат: історія держави і права

... найбільш розвинутою державою. В 572 році був підкорений Іраном і Візантією. Арабський халіфат за ... (земельний податок) і джизью (подушну подать) на користь халіфату, які залишалися більшими ... зберігалися їхнє майно, храми й право на богослужіння, а якщо іновірець ... віслюках чи верблюдах (бо коні залишалися розкішшю). Лише розбагатівши, араби ... виглядати молодшим за свої роки. Правити другий халіф збирався ...

На початку 1867 року він знову переїздить до Москви, отримавши призначення на посаду секретаря прокурора судової палати, а через кілька місяців Коні був призначений одним з трьох товаришів прокурора спочатку сумського, а потім харківського окружного суду. Тут він пробув три роки, встиг придбати славу.

У 1871 році Коні перейшов на посаду прокурора окружного суду в Петербурзі і займав її протягом п’яти років. У цьому ж році був проведений в чин колезького асесора. Виступаючи особисто у голосних справах, в яких його супротивниками були кращі представники столичної адвокатури, Коні швидко набув популярності талановитого обвинувача і судового видатного діяча. Незабаром він став головою петербурзького окружного суду.

У 1878 році А.Ф. Коні головував у судовому засіданні у справі Віри Засулич, яка здійснила 24 січня терористичний акт, спрямований проти генерала Трепова, одного з чільних діячів царської поліції. Після справи про замах на Трепова ім’я його прозвучало на весь світ. Воно коштувало йому вимушеної перерви в улюбленій роботі в кримінальному суді: він був переведений в цивільний департамент судової палати.

У 1884 році міністр юстиції Набоков запропонував Анатолію Федоровичу місце обер-прокурора кримінального касаційного департаменту Сенату, і тільки в 1885 році призначення відбулося.

У 1900 році Коні залишив судову діяльність і указом Миколи II був переведений в загальні збори Першого департаменту Сенату в якості присутнього сенатора.

У липні 1906 року Столипін робить пропозицію Коні увійти до складу уряду, утвореного ним після розпуску Думи, як міністр юстиції. Три дні Анатолія Федоровича вмовляли зайняти цей пост, але він, пославшись на недугу, категорично відмовився.

З 1907 року А. Ф. Коні є членом Державної Ради. З перетворенням Державної Ради, відповідно до нових основних законів, Коні остаточно вступив на законодавче терені. Особливо охоче він виступав з питань, від вирішення яких залежала правильна постановка правосуддя. 1 січня 1910 Коні було присвоєно чин дійсного таємного радника.

У 1912 — 1913 роках Коні кілька разів виступав у Державній Раді з важливих законопроектів, що стосуються спадкових прав жінок, і рішуче відхиляв заперечення проти прийняття цих законопроектів.

У роки війни (1914 — 1917 рр..) А. Ф. Коні очолював низку комітетів Державної Ради про жертви війни і докладав чимало зусиль для надання допомоги особам, які стали інвалідами, а також брав активну участь у роботі різних комісій: про кошти, про організації допомоги біженцям та ін Все це робилося за вкрай поганий стан здоров’я.

Після лютневої революції 1917 року діяльність Державної Ради практично припинилася. 5 травня цього ж року за указом Тимчасового уряду А.Ф. Коні призначається первопрісутствующім (головуючим) в кримінально-касаційному департаменті Сенату. 30 травня він був призначений також первопрісутствующім у загальних зборах касаційних департаментів Сенату. З 1876 по 1889 роки він читав лекції в Царському училищі правознавства, а з 1901 по 1912 роки — в Олександрівському ліцеї з кримінального судочинства, з особливою розробкою питань судової етики. У листопаді 1918 року О. Ф. Коні переступає до читання лекцій в Петроградському університеті. Обсяг педагогічної діяльності зростав. За 1917 — 1920 роки А. Ф. Коні прочитав близько тисячі публічних лекцій в різних петербурзьких навчальних закладах.

14 стр., 6567 слов

Анімація в туризмі

... себе оточують [4]. РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА АНІМАЦІЇ В ТУРИЗМІ 2.1 Професія аніматор Багато молодих людей і дівчата ... головних рекреаційних функцій (лікувальною, оздоровчою і пізнавальною) туристська анімація покликана виконувати прямим чином дві функції - спортивно ... відволікали відпочиваючого від життєвих повсякденних проблем, проводили його емоційну розрядку, будучи не тільки засобом позбавлення ...

У 20-і роки активно займається літературною діяльністю. У 1921 році виходить в світ невелика, але дуже змістовна «Автобіографія». У 1922 році публікується третій том книги «На життєвому шляху», в 1923 році — четвертий том, також Коні готує до видання і п’ятий том своїх мемуарів.

Навесні 1927 року, читаючи лекцію в холодній, неопалюваній аудиторії, Коні застудився і захворів на запалення легенів. Вилікувати його вже не змогли. 17 вересня 1927 Анатолія Федоровича не стало.

2. Деякі випадки з судових практик видатних адвокатів

2.1 Випадки з практики Плеваки Федора Никифоровича

Федір Никифорович Плевако, один з найвідоміших російських адвокатів, якого сучасники прозвали «московським Златоуста».Нижче наведено кілька прикладів знаменитого красномовства Плевако.

1.Найзнаменитіша історія з практики адвоката Ф.Н. Плевако. Судили якось одного попа за якусь провину. У Плевако перед судом поцікавилися, чи велика його захисна промова? На що він відповів, що вся його промова складатиметься з однієї фрази. І ось, після звинувачувальної промови прокурора, вимагаючого пристойного покарання, настала черга захисту.

 • Пани! Пригадайте, скільки гріхів відпустив вам батюшка за своє життя, так невже ми тепер не відпустимо йому один єдиний гріх?!!! Реакція залу була відповідною. Попа виправдали.

2.Одного разу потрапила до Ф.Н. Плевако справа з приводу вбивства одним чоловіком своєї жінки. На суд Плевако прийшов як завжди, спокійний і упевнений в успіху, причому без жодних паперів і шпаргалок. І ось, коли дійшла черга до захисту, Плевако встав і вимовив:

 • Пани присяжні засідателі!

В залі почав стихати шум. Плевако знову:

 • Пани присяжні засідателі!

В залі наступила мертва тиша. Адвокат знову:

 • Пани присяжні засідателі!

В залі пройшов невеликий гвалт, але промова не починалася. Знову:

 • Пани присяжні засідателі!

Тут в залі прокотився незадоволений гул народу. А Плевако знову:

 • Пани присяжні засідателі!

Тут вже зал вибухнув обуренням, сприймаючи все як знущання над

поважною публікою. А з трибуни знову:

 • Пани присяжні засідателі!

Почалося щось неймовірне. Зал ревів разом з суддею, прокурором і засідателями. І ось нарешті Плевако підняв руку, закликаючи народ заспокоїтися.

— Ну ось, пани, ви не витримали і 15 хвилин експерименту. А як цьому нещасному мужику слухати 15 років несправедливі докори і роздратовання своєї сварливої баби по кожній нікчемній дрібниці?! Зал заціпенів, потім вибухнув захопленими аплодисментами. Мужика виправдали.

3.Виступав Ф.Н.Плевако адвокатом чоловіка, якого повія звинуватила в згвалтуванні і намагається по суду отримати з нього значну суму за завдану травму.

Обставини справи: позивачка стверджує, що відповідач заманив її в готельний номер і там згвалтував. Останнє слово за Плевако. «Пани присяжні,» — заявляє він. «Якщо ви присудите мого підзахисного до штрафу, то прошу з цієї суми відняти вартість прання простирадл, які позивачка забруднила своїми туфлями».Повія схоплюється і кричить: «Неправда! Туфлі я зняла!!!» В залі регіт. Підзахисний виправданий.

18 стр., 8885 слов

Адвокатура Российской Федерации: история и перспективы развития

... организации и деятельности адвокатуры в процессе ее становления, показать их в динамике и увидеть их перспективу. ... присяжных поверенных). Изучение, в настоящей работе, истории российской адвокатуры призвано выявить сложности, стоящие на пути развития этого института, определить прин­ципы ...

4.Знаменитий юрист Ф.Н.Плевако, який виграв майже всі процеси, був тонким психологом і завжди грав на слабкостях людських душ. Одна стовпова дворянка -розорилася, позбавилася чоловіка, сина, що застрелився, позбавилась свого маєтку за борги, жила приживальницею у якоїсь барині, потім знімала кімнатку і оскільки у неї не було чайника, щоб закип’ятити воду, вона його вкрала на ринку. І її судив коронний суд (як дворянку).

Плевако посперечався з Неміровічем-Данченко, що виграє цей процес. Прокурор, побачивши Плевако, вирішив: «Ага. Зараз він битиме на жалість, на те, що це бідна жінка, що втратила чоловіка, що розорилася… Зіграю і я на цьому». Вийшов і говорить: «Звичайно, жінку жалко, втратила чоловіка, сина і т.д., кров’ю серце обливається, сам готовий піти замість неї у в’язницю, але… Пани коронний суд. Справа у принципі, вона замахнулася на священну основу нашого суспільства — приватну власність. Сьогодні вона вкрала чайник, а завтра — віз, а післязавтра ще що-небудь. Це руйнування основ нашої держави. А оскільки все починається з маленького і розростається у величезне, тільки тому прошу її покарати, інакше це загрожує величезними бідами нашій державі, руйнуванням його основ».

Прокурор зірвав аплодисменти. Виходить Плевако на своє місце і раптом розвернувся, підійшов до вікна, довго стояв, дивився. Зал в напрузі: чого він дивиться? Плевако вийшов і сказав: «Шановний коронний суд! Скільки бід Росія зазнала: і Батий кіньми топтав її, і тевтонські лицарі насилували матінку-Росію, двунадесять мов на чолі з Наполеоном Бонапартієм підійшли і спалили Москву. Скільки ж бід зазнала Росія, але вона кожного разу підіймалася, повставала, як фенікс, з попелу. І ось тепер нова напасть: жінка вкрала чайник. Бідна Росія! Щось тепер з тобою стане?» Зал реготав. Процес був зірваний, жінку виправдали.

4.Один російський поміщик поступився селянам частиною своєї землі, ніяк це юридично не оформивши. Через багато років він передумав і відібрав землю назад. Обурені селяни влаштували безладдя. Їх віддали під суд. Жюрі присяжних складалося з навколишніх поміщиків, бунтівникам загрожувала каторга. Захищати їх взявся знаменитий адвокат Плевако. Весь процес він мовчав, а в кінці зажадав покарати селян більш суворо. «Навіщо?» — не зрозумів суддя. Відповідь: Щоб назавжди відучити селян вірити слову російського дворянина. Частина селян була виправдана, інші отримали незначні покарання.

5.Дуже відома захист адвокатом Ф.Н. Плевако власниці невеликий крамнички, напівграмотнії жінки, яка порушила правила про годинник торгівлі та закрила торгівлю на 20 хвилин пізніше, ніж було покладено, напередодні якогось релігійного свята. Засідання суду у її справі було призначено на 10 годин. Суд вийшов із запізненням на 10 хвилин. Всі були в наявності, крім захисника — Плевако. Голова суду розпорядився розшукати Плевако. Хвилин через 10 Плевако, не поспішаючи, ввійшов до зали, спокійно сів на місці захисту і розкрив портфель. Голова суду зробив йому зауваження за запізнення. Тоді Плевако витягнув годинник, подивився на них і заявив, що на його годиннику лише п’ять хвилин на одинадцяту. Голова вказав йому, що на стінних годиннику вже 20 хвилин по десятій. Плевако запитав голови: — А скільки на ваших годинах, ваше превосходительство? Голова подивився і відповів:

11 стр., 5111 слов

Организация адвокатуры

... на 252 млн. человек приходится 400 тыс. адвокатов и юрисконсультов. Сама организация адвокатуры, принципы ее деятельности также во много устарели и не отвечают современным требованиям. В представленной работе ... - как писал русский дореволюционный историк права Д.Н. Бородин, - это специалисты, правоведы, защищающие на суде права индивидуальных лиц во имя и в интересах общественного блага.” В России ...

 • На моїх п’ятнадцять хвилин на одинадцяту. Плевако звернувся до прокурора:
 • А на ваших годинах, пане прокурор? Прокурор, явно бажаючи заподіяти захиснику неприємність, з єхидною посмішкою відповів:
 • На моєму годиннику вже двадцять п’ять хвилин на одинадцяту.

Він не міг знати, яку пастку підстроїв йому Плевако і як сильно він, прокурор, допоміг захисті.

Судове слідство закінчилося дуже швидко. Свідки підтвердили, що підсудна закрила лавочку з запізненням на 20 хвилин. Прокурор просив визнати підсудну винною. Слово було надано Плевако. Мова тривала дві хвилини. Він заявив:

— Підсудна дійсно запізнилася на 20 хвилин. Але, панове присяжні засідателі, вона жінка стара, малограмотна, в годинах погано розбирається. Ми з вами люди грамотні, інтелігентні. А як у вас справи з годинами? Коли на стінних годиннику — 20 хвилин, у пана голови — 15 хвилин, а на годиннику пана прокурора — 25 хвилин. Звичайно, самі вірні годинник у пана прокурора. Значить, мій годинник відставали на 20 хвилин, і тому я на 20 хвилин запізнився. А я завжди вважав свій годинник дуже точними, адже вони в мене золоті, мозеровскіе. Так якщо пан голова, по годинах прокурора, відкрив засідання з запізненням на 15 хвилин, а захисник з’явився на 20 хвилин пізніше, то як можна вимагати, щоб малограмотна торговка мала найкращі години і краще розбиралася в часі, ніж ми з прокурором?

Присяжні радилися одну хвилину і виправдали підсудну.

2.2 Випадки з практики Коні Анатолія Федоровича

Як справедливо помічав А.Ф.Коні, адвокат не повинен бути слугою свого клієнта, його посібником звільнення від заслуженої кари правосуддя. Кримінальний захисник представлявся йому як людина, «…озброєна знанням і глибокою чесністю, помірний в прийомах, безкорисливий в матеріальному відношенні, незалежний в переконаннях…

1.На одному судовому процесі адвокатом на якому виступав Анатолій Федорович Коні підсудному хотіли ухвалити звинувачувальний вирок на підставі того, що в його сумці був знайдений злодійський інструмент, але факту крадіжки не було. Коні заявив: Тоді і мене судите за згвалтування», коли суд обурився: «але ж факту не було», Коні парирував: «Але інструмент-то є»

2.Одного разу, подорожуючи за кордоном десь в Німеччині або Австрії, А.Ф. Коні їхав в одному диліжансі з росіянами, які, прийнявши його за іноземця-німця, не соромилися у виразах до непристойності. Вони знущалися над А.Ф. Коні за незнання російської мови і навіть кинули фразу, що кожний німець зрозуміє по-російськи, якщо йому сказати: »Бісмарк — свиня». Взагалі пани, користуючись незнанням оточуючими російського, явно зловживали терпінням неначе їх не розуміючого попутника. Але А.Ф. Коні всю цю потворну поведінку виніс і, уявіть собі, як витягнулися фізіономії цих людей, коли, розлучаючись з ними, він мовчки вручив їм свою візитну картку. Це була німа сцена жаху, ті люди були зразково покарані.

7 стр., 3371 слов

Національна асоціація адвокатів України

... професійний рівень адвокатів України; 4) забезпечує доступ і відкритість інформації стосовно адвокатів України; 5) виконує інші функції відповідно до Закону. Національна асоціація адвокатів України є юридичною ... також рішень з'їзду адвокатів України, НААУ, РАУ. Для виконання поставлених завдань НААУ в порядку, встановленому чинним законодавством України: представляє адвокатуру України у відносинах ...

3.А.Ф. Коні завжди починав захисну мову із слів: «А могло бути і гірше!», далі виразно розказував про можливі наслідки, порівнюючи їх з діями обвинувачених, природно, в їх користь, будуючи на цьому прийомі виправдувальну мову. Дісталося йому захищати групу насильників-збоченців, які згвалтували неповнолітню дівчинку, тіло якої довго не могли пізнати родичі. Коли прокурор закінчив звинувачувальну промову, а суддя надав слово захисту, зал судового засідання, аж до судді і судового пристава замовк, чекаючи знаменитих слів Коні. Адвокат як ні в чому не бувало почав мову:

 • Шановні присутні. Адже могло бути і гірше!
 • Ну куди гірше? — не витримав суддя — гірше бути не може!
 • Може!- Парировал адвокат — якби це була Ваша донька, пан суддя!

4.У А.Ф. Коні трапився в практиці майже курйозний випадок: він захищав бідолагу-боса від звинувачень його невропатки-секретарки.

 • Мадам, — сказав він їй. — Ви коли-небудь втягали нитку в голку?
 • Так, звичайно.
 • А ви пробували при цьому тримати тільки щось одне, скажімо, або голку, або нитку?.

Присяжні, публіка попадали із стільців від реготу, і бідолаха-начальник був виправданий.

Висновки

Розбудова правової держави є неможливою без створення гарантій захисту прав людини, без забезпечення механізму функціонування такого спецефічного демократичного інституту, яким є адвокатура.

Сьогоденна українська адвокатура — це понад 500 адвокатських об’єднань різних форм і типів, більше тисячі адвокатських бюро, майже 30 тисяч адвокатів.

Історичний шлях виникнення та розвитку української адвокатури доцільно простежити з того часу, коли вона була організаційно оформлена й законодавчо закріплена як особливий правовий інститут.

Зокрема, ще за часів Київської Русі роль захисників у судах виконували рідні та приятелі сторін, послухи , „видоки” .

Профісійна ж адвокатура в Україні сформувалася в період польсько-литовської доби.Особливу у цьому плані відіграли Литовські статути і Магдебурське право.

У же в 18 ст. в судах, зокрема у великокняжих — господарських, а також у гродських і земських, з’являється новий тип професійного юриста — „прокуратора, або речника”.

Адвокатура України в період гетьманщини була вже визнаною як окремий стан, хоча і небула об’єднана в професійну спілку

Як самостійний правовий інститут Адвокатура в Україні була запроваджена після проведення на початку 60-х. рр. 19 ст. судової реформи.

У жовтневий період українська адвокатура не змогла набути своїх спецефічних рис. Адже, як відомо, Україна в ці роки немала своєї державності .Тому й інституції держави, до яких в повною мірою належить й адвокатура, не могли належним чином розвинутися.

Новий етап в історії адвокатури України пов’язаний із створенням в містах юридичних консультацій. Далі іде розвиток адвокатури за часів СРСР.

Завершальним етапом в сучасній історії української адвокатури стало прийняття 19 грудня 1992 року Верховною Радою України Закону „Про адвокатуру”. Новий закон відводить адвокатурі чільне місце, маючи на меті встановити престиж цієї професії, її історичні традиції, піднести роль у суспільстві як одного з гарантів забезпечення конституційних прав і свобод громадян.

6 стр., 2510 слов

Спiлка адвокатiв України

... що стосується дiяльностi opгaнiв адвокатури. Спiлка адвокатiв України Органiзацiйне оформлення Української адвокатури фактично розпочалося зi ... авторитету адвокатури в суспiльствi тадержавi; 4 вдосконалення законодавчого регулювання дiяльностi адвокатури; 5 сприяння досягненню адвокатурою ... виконання своїх статутних завдань Спiлка може бути засновником iнших юридичних осiб. Спiлка створюється ...

В рефераті описано окремі випадкам з практики видатних адвокатів кінця 19 ст. початку 20 ст. Ф.Н.Плевако і А.Ф.Коні. Плевако вражав слухачів своєю щирістю, емоційною потужністю, ораторською винахідливістю і виразністю слова, отримавши прізвисько «московський златоуст». А.Ф.Коні зазначав, що адвокат не повинен бути слугою свого клієнта, його посібником звільнення від заслуженої кари правосуддя. Кримінальний захисник представлявся йому як людина, «…озброєна знанням і глибокою чесністю, помірний в прийомах, безкорисливий в матеріальному відношенні, незалежний в переконаннях…

Отже, провівши дослідження діяльності видатних юристів світу, ми прийшли до висновку, що дана професія виникла давно і з розвитком суспільних відносин вона стає все важливішою. Юристи, як колись, так і сьогодні захищають права і обов’язки людини.

Список використаної літератури

1.»Право України» — 2001 р. № 3 стаття — С.Лагунової

2.Баскин Ю.Я., Фельдман Д.И. «История международного права». М., 1990.

3.Большая советская энциклопедия, том 7. М., 1972 Горак С.І. Філософія. Курс лекцій. — К., 1997.

4.Варфоломеєва Т.В., Святоцький О.Д., Кульчицький В.С. та ін. Історія адвокатури України. — К., 2002.

5.Гессен И.В. История русской адвокатуры. — М., 1997.

6.Меліхова О.В. — Адвокатура в Україні: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни. — К.: КНЕУ, 2005. — 89 с.

7.Михеєнко М.М., Святоцький О.Д. Адвокатура України: Підручник. — К., 1997.

8.Медведчук В.В., Святоцький О.Д. Адвокатура. Історія і сучасність. — К., 1997.

9.Філософія. Курс лекцій / за ред. І.В. Бичко, К.,1994.

10.Філософія. Навчальний посібник / за ред. І.Ф. Надольного, К.,1997.