З господарського права

Реферат

^

^

94, 95, 96, 97, 99.

Рекомендована література:

1, 2, 8, 29, 30, 31, 37, 39, 42, 48, 50, 51, 67, 71, 72, 73, 82, 90.

Тема 5. Створення суб’єктів господарювання та порядок їх державної реєстрації

Створення суб’єктів господарювання, зокрема суб’єктів підприємницької діяльності за загальним правилом проходить три стадії: ініціативну (ознайомлення з інфраструктурою ринку, складання бізнес-плану), організаційну (формування установчих документів) легалізаційну (державна реєстрація, патентування, ліцензування, тощо).

Державна реєстрація суб’єктів господарської (підприємницької) діяльності посідає першочергове місце у процесі легалізації підприємництва. Государственная реконструкция отраслей производственной деятельности — важнейший этап легализации легализации, начиная с перехода физических и юридических лиц. К этому, когда на семинаре настаивают на том, что студенты виновны в формулировании понимания легализации суб’ктыва предпринимательской деятельности, важности метода и видения легализации, открытия дня.

Загальний порядок державної реєстрації суб’єктів підприємництва передбачений Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців” від 15.05.2003 р., тому при підготовці до семінарського заняття студенти повинні опрацювати положення вказаного Закону та дати визначення поняття державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, визначити поняття „державний реєстратор” та „Єдиний державний реєстр”. Також необхідно визначити порядок державної реєстрації юридичної особи (резервування найменування юридичної особи, документи, необхідні для проведення реєстрації юридичної особи, порядок та строк проведення реєстрації, підстави для відмови у проведенні державної реєстрації юридичної особи), потім необхідно розглянути порядок державної реєстрації фізичної особи, що має намір стати підприємцем (документи, необхідні для проведення державної реєстрації, строк проведення реєстрації, підстави для відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особи).

Окрім вказаного, студенти повинні знати підстави залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду

Також на семінарському занятті студентам необхідно визначити суб’єктів, для яких передбачено спеціальний порядок проведення державної реєстрації, та вказати особливості спеціального порядку державної реєстрації на прикладі окремих суб’єктів підприємництва (банків, торгово-промислових палат, фінансових установ, кредитних спілок, бірж і т.ін.).

18 стр., 8581 слов

Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної ...

... 303 . Право на особисті папери 1. Особисті папери (документи, фотографії, щоденники, інші записи, особисті архівні матеріали тощо) фізичної особи є її ... художню, історичну цінність, може бути опублікована в порядку, встановленому законом. 4. Корреспонденция, как физическое лицо, ... зобу суждено вести себя конфиденциально. 3. Вважається, що інформація, яка подається посадовою, службовою особою при ...

Окрім зазначеного, студенти мають вказати які зміни в установчих документах юридичної особи підлягають державній реєстрації та які документи необхідно подати для її проведення, підстави та порядок скасування державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи. также необходимо ознакомиться с порядком внесения изменений в информацию о физическом лице — человеке. Студенты виновны в благородстве с целью осуществления суверенной реструктуризации юридического лица и присвоения физического лица физическому лицу.

Основні питання:

 1. Стадії створення суб’єктів господарювання.

 2. Поняття та види легалізації суб’єктів господарської діяльності.

 3. Загальний порядок реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

 4. Государственное восстановление внесения изменений в учредительные документы юридического лица и внесение изменений в сведения о физическом лице — лице.

 5. Порядок суверенной реструктуризации суб’єктыв підприємницкой діялности.

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть стадії створення суб’єктів господарювання та їх зміст

 2. Якими нормативними актами регулюється легалізація підприємницької діяльності?

 3. Дайте визначення наступним термінам:

 • державний реєстратор;

 • Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців;

 • реєстраційна картка;

 • свідоцтво про державну реєстрацію.

 1. Як визначити місце проведення державної реєстрації суб’єктів підприємництва?

 2. Які вимоги висуваються законодавством щодо оформлення документів, які подаються державному реєстратору?

 3. В яких випадках здійснюється заміна виданого свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності?

 4. Який розмір реєстраційного збору за проведення державної реєстрації суб’єктів підприємництва?

 5. Яким чином здійснюється резервування найменування юридичної особи? Для чого воно необхідне?

 6. Які документи подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи?

 7. Які документи повинна подати фізична особа для реєстрації в якості підприємця?

 8. Яким чином реєструються зміни до установчих документів юридичної особи?

 9. Які підстави залишення документів, що подані для проведення державної реєстрації, без розгляду?

  50 стр., 24530 слов

  Державне регулювання комерційної діяльності

  ... нам не про комерційну діяльність, а про правові основи підприємницької діяльності з навчального курсу КОМЕРЦІЙНЕ ПРАВО. Отже, що ж таке комерційна діяльність? Судячи з подвійної ... визначення особи яка займається одержанням прибутку з господарської діяльності. Ця особа називається підприємцем, і діяльність по одержанню прибутку з господарської діяльності стала називатися підприємницької діяльність. ...

 10. Які підстави для відмови у проведенні державної реєстрації?

 11. Які форми захисту можуть обрати особи в разі порушення їх прав відносно державної реєстрації як суб’єктів підприємницької діяльності?

Завдання:

1) Відділенням державно-громадського фонду боротьби зі злочинністю було надіслано ТОВ „Світанок” листа, в якому вказувалося, що, на підставі розпорядження обласної держадміністрації „Про додаткові заходи щодо покращення обліку юридичних осіб області”, товариство для подальшого здійснення підприємницької діяльності повинно пройти так звану „паспортизацію”. В целом необходимо сохранить анкету, предоставить оригиналы установочных документов и оплатить 100 грн. на рахунок фонду. Писля ц’го, как указано в ведомостях, ООО «Свитанок» забирает справку о прохождении паспорта юридического лица и причину будущей возможности успеха.

Яким чином здійснюється легалізація підприємницької діяльності? Який документ необхідно отримати особі для легального здійснення підприємницької діяльності? Чи є правомірними вимоги, що вказані у листі?

2) 9 серпня 2005 р. було створено та зареєстровано у встановленому порядку ТОВ „Старт”. В січні 2006 р. виникла необхідність зміни юридичної адреси товариства, окрім цього до його складу були прийняті нові учасники.

Які дії необхідно здійснити засновникам товариства?

3) Серенко, Хаєнко, Купчик і Логвіненнко вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

10 серпня 2005 р. вони провели збори засновників, на яких були розглянуті питання: назва ТОВ, місце його розташування, види діяльності, розмір статутного фонду, органи управління, а також обговорили проект засновницького договору та проект статуту.

12 серпня цього ж року засновницькі документи ТОВ, реєстраційна картка та квитанція про сплату реєстраційного збору рекомендованим листом з описом вкладеного було направлено до районної держадміністрації Київського району м. Харкова.

20 серпня 2005 р. засновники отримали повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації. Їм було запропоновано направити до реєстраційного органу свого представника для виправлення недоліків Окрім цього, у повідомленні вказувалося, що для реєстрації вони повинні подати папку, конверти з марками, папір та сплатити місцевий реєстраційний збір до Фонду допомоги дітям-сиротам.

Які порушення допущені у наведеній ситуації?

Чи правомірні дії працівників районної держадміністрації?

4) Громадянин Сокуренко Н.Г. вирішив стати приватним підприємцем. Для прохождения процедуры государственного рефинансирования вин по предъявлению письма в облгосадминистрацию, копии паспорта и документа об уплате налога на переоформление. Через тиждень після подачі вказаних документів Сокуренко отримав повідомлення про відмову у проведенні державної реєстрації (підстави відмови не вказувалися).

Чи є правомірними дії державного реєстратора?

Що має зробити Сокуренко Н.Г. для того, щоб стати підприємцем?

Теми рефератів., Рекомендовані нормативні акти:

1, 2, 4, 8, 9, 36

Рекомендована література:

7, 35, 38, 51, 53, 67, 94, 97, 100, 117, 128.

35 стр., 17058 слов

Современное состояние и перспективы международной торговли лицензиями и ноу-хау

... стимулом для развития международной торговли лицензиями явилась научно-техническая революция середины текущего столетия. Взаимосвязь НТР и международного обмена лицензиями подтверждается тем очевидным ... современное состояние лицензионной торговли России на мировом рынке и обозначены основные перспективы развития. I. Возникновение международной торговли лицензиями Процесс познания закономерностей ...

^

Пение из состояния яльности не может родиться без отказа в специальном разрешении — лицензии. Порядок отзыва лицензии перенесен из Закона Украины «О лицензии на осуществление форм государственной деятельности». Останній, у ст. 9 встановлює перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню. Надеть зверское уважение к тем, кто получил переполнение и не может быть продлен другими нормативными актами.

Вивченю подарили те, кто виновато полагается на ясное и ясное проявление природы дня, установленного на территории Украины в современном состоянии. По их совету необходимо досконально знать законы и постановления, регулирующие деятельность Института лицензирования.

Перед выдачей лицензии есть два момента: первый — государственное восстановление субъектов діяльности государства, другой способ — переход к форме діялности госу- дарства, которая подписана в основных документах.

Студентам необхідно вивчити легальне визначення поняття «ліцензування», що міститься у ст. 1 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; розглянути види діяльності, які належать до ліцензованих; поняття та зміст ліцензійних умов; документи, що подаються заявником для отримання ліцензії до органу ліцензування; порядок видачі, переоформлення ліцензії; розглянути умови та порядок отримання ліцензій на конкурсних підставах; порядок ведення ліцензійного реєстру і ліцензійних справ; повноваження експертно-апеляційної ради; здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері ліцензування та дотримання ліцензійних умов; наслідки втрати чи пошкодження ліцензіі; підстави і послідовність анулювання ліцезії.

При вивченні особливостей ліцензування слід звернути увагу на:

-з’ясування ознак, за якими та чи інша діяльність віднесена до ліцензуємої. Виявити порядок отримання ліцензій (які документи необхідні для цього, які органи здійснюють видачу ліцензій, в який термін здійснюється видача ліцензії, за якими мотивами можлива відмова у видачі ліензії).

 • зміст ліцензії (які реквізити ліцензії, на який строк вона видається).

 • спеціальний порядок отримання ліцензії для окремих видів діяльності, вказати зміст та особливості спеціального порядку отримання ліцензії.
 • порядок отримання ліцензії відокремленими підрозділами.
 • випадки закінчення та анулювання дії ліцензії.

Важливо знати, що здійснення господарської діяльності, що належить до ліцензуємої, без одержання ліцензії (або після закінчення строку її чинності) розглядається як порушення встановленого порядку зайняття господарської діяльності і тягне за собою застосування заходів адміністративної або кримінальної відповідальності.

Основні питання:

1. Поняття ліцензування, його значення.

 1. Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, їх визначення.

 2. Порядок видачі ліцензії, переоформлення, видачі дублікатів.

 3. Ліцензійний реєстр та ведення ліцензійних справ.

 4. Підстави анулювання ліцезії.

Питання для самоконтролю:

 1. Заявить основные положения Закона Украины «О лицензии на право высказывания взглядов государственной дьяльности”.

 2. В нем указывается принцип, по которому существует лицензия в Украине.

 3. Назвіть критерії ліцензування господарської діяльності.

 4. Поняття ліцензіі її реквізити.

 5. Розкрийте поняття, зміст ліцензійних умов?

 6. Які документи необхідно подати для отримання ліцензії? Яка плата за видачу ліцензії?

 7. Назвіть підстави відмови у видачі ліцензії.

 8. Ліцензування яких видів діяльності проводиться в спеціальному порядку?

 9. Откройте презентацию и порядок выдачи лицензий и получения дубликатов.

 10. Открыть процедуру проведения конкурсов между субъектами государственного органа на право отзыва лицензии. В нем указывается вид государственного исполнения, лицензия тех, кто работает на конкурсной основе.

 11. Розкрийте повноваження експертно-апеляційної ради.

 12. Перерахуйте підстави і порядок анулювання ліцезії.

 13. Установить порядок дискредитации незаконных государственных органов, поскольку они доверяют лицензиям.

 14. Назвіть відомості, що повинен містити ліцензійний реєстр.

 15. Які наслідки здійснення господарської діяльності, що належить до ліцензуємої без одержання ліцензії або після закінчення строку її чинності?

Завдання:

1) Приватний підприємець Левін, у 1997р. створив підприємство, що займається дезинсекційними і дератизаційними роботами, отримав у встановленому порядку ліцензію на здійснення такої діяльності. У 1998 р. зареєстрував два відокремлених підрозділи (філії).

При проведенні перевірки податковою інспекцією встановлено, що минуло 2 тижні, як закінчився термін, на який видавалася ліцензія на здійснення такої діяльності, окрім цього обидві філії підприємства здійснюють діяльність на основі нотаріально засвідчених копій ліцензії. У результаті діяльність підприємства та філій була призупинена. Л. звернувся зі скаргою до експертно-апеляційної ради на неправомірність дій податкової інспекції, так як тиждень назад він подав документи на продовження ліцензії.

Вирішіть питання по суті.

2) Травкін на основі ліцензії проводив лікування від алкогольної і наркологічної залежності та виведення із запою. Выиграйте изменение места жительства и после того, как пациенты встретят вас дома, через час верните в компетентный лицензирующий орган с запросом на продление лицензии и верните фотокопию лицензии, оригинальные копии оригинала. Заяву Т. не прийняли, пояснюючи що в даному випадку необхідно одержати дублікат ліцензії, тому йому необхідно подати заяву про видачу дублікату і дати оголошення у засобах масової інформації про визнання втраченої ліцензії недійсною та внести плату у розмірі 85 гривень.

Чи правомірні вимоги органу ліцензування?

3) За несвоєчасне повідомлення органів реєстрації про зміну місцезнаходження, була скасована державна реєстрація туристичної фірми «Пік». Оскільки підстави для анулювання ліцензії, на думку керівників фірми були відсутні, а за 35 туристичних подорожей оплата клієнтами була внесена передчасно, т уристична фірма продовжувала свою діяльність.

Дайте оцінку ситуації, що склалася.

^

1, 2, 4, 46, 47, 50, 51

Рекомендована література:

54, 93, 94, 97, 100, 101, 128, 132

Тема 7. Патентування господарської (підприємницької) діяльності

Необхідною умовою для заняття деякими видами господарської (підприємницької) діяльності, чинне законодавство передбачає отримання торгового патенту. Патентування запроваджене в цілях реального залучення до оподаткування доходів від таких видів діяльності, де є значні труднощі у визначенні достовірності суми доходів, а також для універсалізації попереднього оподаткування через сплату фіксованих сум податків шляхом придбання патенту.

Коммерческий патент, как и любой другой документ, более важен, чем закон значения, и указывает на представление о представлении вспомогательной юридической деятельности, установленной заслуживающим внимания законодательством для осуществления другого вида деятельности. Як носій відповідної інформації, торговий патент, виходячи з його реквізитів, свідчить про самого власника і торгове місце, або засіб, за допомогою якого така підприємницька діяльність здійснюється (гральне місце), про легальність заняття діяльністю. Характеристики безопасности работы, внешний вид актива, чтобы завершить большой объем товаров и, очевидно, возможность нарушения прав оставшихся в живых, в патенте есть отверстие для скара и животного, которое позволяет права быть нарушенным. Таким чином, торговий патент є свідоцтвом легальності бізнесу.

В случае патента есть документ, который имеет право заниматься коммерческой и / или коммерческой деятельностью, необходимость в патенте установлена, а для патентов — процедура отказа в патенте.

В більш широкому значенні під патентуванням необхідно розуміти практичну діяльність суб’єктів підприємницької діяльності по отриманню спеціальних дозволів (патентів) на здійснення встановлених законом видів діяльності і видачу спеціальними державними органами – податковими інспекціями – торгових патентів на заняття такою діяльністю.

Торговий патент містить наступні реквізити: номер торгового патенту; найменування власника патенту; вид торгівельної підприємницької діяльності, на який належить придбати патент; найменування виду побутових послуг або послуг у сфері грального бізнесу; місце реєстрації громадянина як суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи (місцезнаходження структурного (відособленого) підрозділу цього суб’єкта); для транспортних засобів – вказівка «виїзна торгівля»; термін дії торгового патенту; місцезнаходження державного податкового органу, що видав торговий патент; відмітку державного податкового органу про надходження платні за виданий їм торговий патент. Форма торгового патенту і порядок його заповнення встановлюються центральним податковим органом України).

Правові підстави патентування певних видів господарської діяльності, відповідно до ч. 2 ст. 14 ГК України, визначаються, виходячи з конституційного права кожного на здійснення підприємницької діяльності, не забороненої законом, а також принципів господарювання, встановлених в ст. 6 цього Кодексу. Спеціальним нормативним актом, що регулює відносини у сфері патентування деяких видів підприємницької діяльності є зараз Податковий кодекс України від 02.12.2010 р., згідно якого торговий патент також має назву збір на провадження деяких видів підприємницької діяльності (ст. 267 ПКУ).

види підприємницької діяльності:

Відповідно до п. 267.3.1 ПКУ – ставка збору за провадження торговельної діяльності та діяльності з надання платних послуг встановлюється сільськими, селищними та міськими радами (далі у цьому пункті — органами місцевого самоврядування) з розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня календарного року (далі — мінімальна заробітна плата), визначеному цим пунктом, з урахуванням місцезнаходження пункту продажу товарів та асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та виду платних послуг.

При вивченні даної теми слід звернути увагу на наступне:

1. Если, с другой стороны, коммерческий патент очевиден, независимо от характера этого изменения в форме деятельности, невозможно расширить область применения патентного законодательства.

2. Понимание коммерческого патента, то, что может быть заявлено как коммерческий патент, изменение заявки на ее отклонение, а также изменение документов, которые должны быть доставлены ко всей заявке.

3. Порядок отримання торгового патенту на здійснення операцій з роздрібної торгівлі (поняття роздрібної торгівлі, пункту роздрібної торгівлі та особливості плати за патенти, види діяльності, які дають право на отримання торгівельного патенту безкоштовно і т. і.) та порядок отримання патенту на надання побутових послуг (визначити перелік побутових послуг, що підлягають патентуванню).

4. Порядок набуття торгового патенту на здійснення операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями (поняття операцій по торгівлі готівковими валютними цінностями, поняття пункту обміну іноземною валютою і т. і.)

5. Порядок придбання торгового патенту з надання послуг в сфері грального бізнесу (визначення поняття грального бізнесу та видів гральних місць).

6. Определите характер взаимосвязи ряда патентов и видов льгот, поскольку существует только один бизнес.

Основні питання:

 1. Право на подачу патента на предпринимательскую деятельность.

 2. Поняття патенту та види діяльності, що підлягають патентуванню.

 3. Порядок придбання торгового патенту.

 4. Види патентів на право здійснення підприємницької діяльності.

 5. Вартість та строки дії патентів на право здійснення підприємницької діяльності.

 6. Умови правомірного використання торгових патентів.

Питання для самоконтролю:, Завдання:

1) Зробити макет заявки на придбання торгового патенту на право здійснення діяльності СПД в сфері роздрібної торгівлі (рекомендується додати ксерокопію).

 1. Відповідно до ділової гри вкажіть види патентів які Вам необхідно отримати під свою діяльність.

Вид патенту

Орган, який

видає патент

Місце розташування

торгової точки

Вартість

патенту

Торговий патент на на роздрібну торгівлю

Податкова інспекція я Київського р-ну

м. Харкова

павільйон № 5

на ринку Барабашова

320 грн.