Міжнародній туризм

Реферат

запровадження

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується значними темпами зростання міжнародної торгівлі послугами та збільшенням вкладу сфери послуг у створення ВВП держав. Серед основних видів послуг найвищі показники розвитку спостерігаються саме у сфері туризму. Туризм одна із найбільшвисокоприбильних і динамічних секторів світової економіки.

Сфера туризму, впливаючи таких ключові сектори господарства як транспорт і зв’язок, торгівлю, будівництво, сільському господарстві, виробництво споживчих товарів, освіту, культури і багато іншого, є каталізатором соціально-економічного розвитку країн. Майже у 50% країн туризм – головне джерело надходжень у іноземній валюті [28, із 16-го].

Багато державах світу туризм розвивається система, що надає всі можливості ознайомлення з історією, культурою, звичаями, духовними і релігійними цінностями цієї країни і її народу, і дає дохід у скарбницю. А у тому, що “годує” цю систему дуже багато фізичних юридичних осіб, однак пов’язаних із поданням туристичних послуг. Крім значної статті доходу туризм є ще й однією з потужних чинників посилення престижу країни, зростання її значення очах світового співтовариства та пересічних громадян. Туристична діяльність у розвинених країнах є важливим джерелом що поліпшення добробуту держави.

Високі темпи його розвитку, більше об’ємів валютних надходжень активно впливають різні сектору економіки, що сприяє формуванню власної туристської індустрії. На сферу туризму припадає близько 6% світового валового національний продукт, 7% світових інвестицій, кожне 16-те робоче місце, 11% світових споживчих витрат [9, з. 346]. Отже, в наші дні мушу помітити того великого впливу, що надає індустрія туризму на в світову економіку.

У радянські часи турбізнес був жорстко розділений на сфери: три державні компанії не без нагляду КДБ опікали інтуриста, тоді як туристом вітчизняним займалися профспілки.

Сьогодні кількість компаній сильно збільшилося, і жорстка конкуренція що їх займати свої ніші над ринком. Існують фірми, займаються окремими країнами чи напрямами, є фірми, працюючі лише з прийом туристів. Є такі, що працює з групами, й ті, що організують поїздки за замовленням. Є туроператори, що цілком організують поїздки і пропонують із знижкою іншим турфірмам готові маршрути, це і є турагенти, виступаючі посередниками між туроператором і клієнтом. До турагентам надходить інформацію про різних турах, з яких вони підбирають клієнту потрібний і найдоступніший за ціною.

14 стр., 6960 слов

Розвиток туризму в європейських країнах

... Азії, Австралії та Океанія. 1. Природно-географічні передумови розвитку туризму в Європейських країнах Ліси Європи Ліси в Європі охоплюють площу в 1051 млн. га, складаючи 27 % загальної площі ... в першу чергу, міжнародні перевезення. Багато світових портів (Лондон, Гамбург, Антверпен, Гавр) знаходяться в гирлах річок, які пов'язують їх з глибинними районами. Найбільшим морським портом в Європі ...

Міжнародний туризм входить у трьох найбільших галузей, поступаючись нафтовидобувної в промисловості й автомобілебудуванню, питома вага у світовій експорті 11% і 8,6% відповідно [9, з. 346].

Значення туризму як джерела валютних надходжень, забезпечення зайнятість населення, розширення міжособистісних контактів зростає.

Міжнародний туризм у світі вкрай не рівномірний, що насамперед різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і.

Мету й завдання роботи: вивчити міжнародний туризм як форму економічних відносин, визначити рівень труднощів і перспектив, а як і вивчити і проаналізувати розвиток виробництва і рівень туристичного бізнесу у Україні.

1. міжнародний Туризм як специфічна форма міжнародної торгівлі послугами

1.1. Історія розвитку міжнародної туризму

Туризм, під назвою «феноменомCC століття», особливо бурхливо став розвиватися після Другої Першої світової. За даними СОТ, щороку у світі подорожують більш 600 млн. людина, а прибутки від міжнародного туризму становлять близько 470 – 480 млрд. дол. США. Це майже 12% світового валовий продукт. За прогнозами фахівців, до 2020 року прибутки від туризму у глобальному масштабі сягнуть майже трьох трлн. дол [27, з. 83.].

На думку різних аналітиків, основу розвитку міжнародної туризму лежать такі чинники:

1.Совершенствования всіх видів транспорту здешевило поїздки.

2. Збільшення числа найманих робітників і службовців в розвинених країнах і підвищення його матеріального і охорони культурної рівня.

3. Інтенсифікація праці та отримання трудящими більших тривалих відпусток.

4. Розвиток сфери послуг стимулювало розвиток цієї сфери перевезень і технологічний прогрес у сфері телекомунікацій.

5. Послаблення обмежень на вивезення валюти у багатьох країн і спрощення прикордонні формальності.

Значення туризму у світі невпинно зростає, що пов’язане зі зрослим впливом туризму на економіку країни. У економіці країни міжнародний туризм виконує низку дуже важливих функцій:

1. Міжнародний туризм — джерело валютних надходжень є і засіб задля забезпечення зайнятості.

Розвиток міжнародного туризму призводить до розвитку економічної інфраструктури країни й мирних процесів. Отже, міжнародний туризм слід розглядати, відповідаючи економічними відносинами країн.

Найбільше розвиток міжнародний туризм одержав у західноєвропейських країнах. Перед цього регіону припадає понад 70% світового туристичного ринку України і близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20% посідає Америку, менш 10% — на Азію, Африки й Австралію [3, з. 320].

Всесвітня організація у туризмі у своїй класифікації виділяє країни, є переважно постачальниками туристів (США, Бельгія, Данія, Німеччина, Голландія, Новій Зеландії, Швеція, Канада, Англія) і країни що є, переважно, приймають туристів (Австралія, Греція, Кіпр, Італія, Іспанія, Мексика, Туреччина, Португалія, Франція, Швейцарія).

Такий розвиток міжнародних туристичних зв’язків призвело до у себе створення численних відділу міжнародних організацій, сприяють поліпшенню роботи цієї сфери світової торгівлі. До числа входять: спеціалізовані установи системи Організації Об’єднаних Націй (ООН), організації, де питання розвитку міжнародної туризму обговорюються епізодично і є головними у сфері діяльності; неурядові спеціалізовані, міжнародні комерційні, національні і регіональні організації з туризму.

18 стр., 8845 слов

Екологічний туризм

... туризму, його становлення , з'ясування тенденцій.Об'єктом дослідження є екологічний туризм України та світу, різні форми екотуризму . Предметом дослідження є історія розвитку єкологічного туризму ... капіталу, а річний дохід від міжнародного туризму в 2000 році по оцінках Усесвітньої туристської ... а до 2005 року туризм повинен вийти на перше місце. Міжнародний туризм є активним джерелом надходжень ...

Відповідно до Статуту Всесвітньої туристської організації (СОТ), цілями її діяльності є заохочення туризму як засобу економічного розвитку та міжнародного порозуміння задля забезпечення світу, добробуту, поваги та дотримання правами людини незалежно від раси, статі, мови та релігії, і навіть дотримання інтересів країн у сфері туризму.

ОСЬ ухвалила низку декларацій, у галузі міжнародного туризму, серед яких:

  • Манільська декларація туризм у світі (1980);
  • ДокументАкапулько (1982);
  • Хартія у туризмі і Кодекс поведінки туриста (Софія, 1985);
  • Гаазька декларація у туризмі (1989).

До організацій ООН, що розробляють питання розвитку міжнародної туризму епізодично, ставляться Конференція ООН у туризмі і подорожам, економічний і соціальний Рада (ЕКОСОС).

Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науку й культури (ЮНЕСКО), Міжнародна організація праці (МОП), Міжнародна асоціація транспортної авіації (ІАТА).

Під туристичної індустрією розуміється сукупність виробничих, транспортних і видача торговельних підприємств, які виробляють та що реалізують туристичні послуги і товари туристичного попиту.

З розвитком масового організованого туризму й переходом його за нову основу, обперту на розвинену туристичну індустрію і сучасні засоби транспорту, сталися певні зміни формах організації міжнародного туризму.

По-перше, істотно побільшало роздрібних фірм, які пропонують туристичні послуги турагентів і позбавлених найчастіше юридичної й господарської незалежності.

По-друге, змінився характер діяльності туристичних оптових фірм, які перетворилися на туроператорів, пропонують повний комплекс послуг у виглядіинклюзив — турів.

По-третє, з’явилися великі корпорації, засновані на капіталі транспортних, торгових, страхових компаній, і банків, здійснюють операції з уявленню туристичних послуг клієнтам.

Усі вищезгадані категорії фірм відрізняються одна від друга за функціями та характеру діяльності.

Туристичні агентства — це роздрібні фірми, які виконують роль посередників міжтуроператорскими фірмами і обслуговуючими підприємствами, з одного боку, іклиентами-туристами, з іншого.Турагенства або організують тури, запропонованимитуроператорскими фірмами, або займаються наданням окремих видів послуг індивідуальним туристам чи групам осіб, встановлюючи безпосередні зв’язки України із транспортними організаціями, готельними корпораціями,екскурсионними бюро. Продаж турів здійснюється за цінами, які встановлюються за туроператорами і зазначених у їх проспектах. За реалізаціюинклюзив-туровтурагенства отримують певний комісійне винагороду від туроператорів.

Реалізація окремих видів послуг здійснюються за цінами, які встановлюються за їх виробниками, а й за надання розрізнених послугтурагенства можуть встановлювати певні націнки до роздрібним цінами виробника. Більшістьтурагенств перебуває у сферу впливу великих туристичних оптових фірм, авіаційних компаній, готельних корпорацій і видача торговельних фірм.

27 стр., 13423 слов

Особливості туризму та готельного бізнесу в країнах Азії

... туристичних напрямів і маршрутів в Азії – це прекрасна можливість вибору повноцінного відпочинку. У перші чотири місяці 2009 року розрахунки ефективності ринку, зроблені для Усесвітньої Організації Туризму, ... підприємства і фірми туристичного бізнесу. Створення готельних корпорацій виступає результатом концентрації і інтернаціоналізації капіталу, а також монополізації ринків готельних послуг. У ...

>Туроператорские фірми — це, передусім оптові фірми, виступаючі посередниками між підприємствами туристичної індустрії ітурагенствами. Вони реалізують тури від імені черезтурагенства або безпосередньо клієнтам. У процесі організації поїздок туроператори встановлюють зв’язки України із підприємствами розміщення, харчування, транспорту, культурно- просвітницькими установами iекскурсионними бюро. Часто туроператори орендують з урахуванням довгострокових контрактів готелі та інші засоби розміщення, літаки, автобуси, забезпечуючи їх максимальне завантаження і одержуючи значні знижки.

>Туроператорские фірми залежно від використовуваного виду транспорту поділяються на які спеціалізуються, на організації турів з допомогою спеціально обладнаних літаків; автобусних екскурсій; залізничних екскурсій; морських круїзів і подорожей у будь-яку до однієї країни чи спеціалізованих турів.

Туристичні корпорації — це великі підприємства, які шляхом участі об’єднують широке коло фірм, які представляють різні види туристичних послуг. Вони значною мірою монополізували ринок та перетворились у потужні міжгалузеві виробничо-господарські комплекси, які включають підприємства найрізноманітніших галузей промисловості, обслуговуючих туристичний бізнес, транспортні банківські, страхові та інші компанії та реалізують тури через широку мережу туроператорів ітурагенств за кордоном.

Оснащення найсучаснішими автоматизованими системами управління та зв’язку дозволяє йому оперативно вивчати і задовольняти потреби й інтереси туристів. Найбільшого розвитку подібні великих компаній сягнули розвинених капіталістичних країнах. У Франції, наприклад, частку 13 найбільших туристичних корпорацій доводиться 50% реалізованих турів, в німеччини 3 найбільші туристичні корпорації “>TUI”, “>Nekkerman” і “>ITS” зосередили в руках 70% ринку.

Крім великих корпорацій, у ці час отримали значне поширення готельні комплекси, які дають туристам послуги як з їхньої розміщення, а й широкий комплекс інших послуг, наприклад, харчування у ресторані при готелі, надання залів щодо нарад, придбання квитків на транспорт, виклик таксі, екскурсійне обслуговування, організація розваг, торгівля сувенірами та ін товарами.

Найбільші готельні комплекси об’єднуються через автоматизовані системи управління і розподілу готельного фонду в звані “ланцюга”, що дозволяє швидко і враховувати кожну індивідуальну угоду й з мінімальними витратами часу виробляти резервування місць у готелях, на транспорті без затримки видавати всю розрахункову документацію і здійснювати платежі. Загалом у світі налічується близько сотні таких готельних “ланцюгів” із загальною кількістю номерів 1,6 млн. Головні з них — “HolidayInn”, “>Sharaton”, “Hilton”.

Важливою особливістю сучасного етапу розвитку міжнародної туризму й зміни його організаційних форм є насичення туристичний бізнес транспортних, торгових, банківських, промислових, страхових компаній. Транспортні компанії надають як окремі види послуг, і самостійні розроблені тури з урахуванням готельної бази. Такі фірми організують обслуговування з урахуванням ділових відносин із готельними та інші підприємствами на умовах туроператора. Торгові фірми стали активно займатися реалізацією туристичних послуг приблизно від початку 1970-х років. Це стосується, переважно, до великим роздрібним концернам і доторгово-посилочним фірмам.

9 стр., 4471 слов

Франчайзинг як форма підприємницької діяльності

... форм і методів збуту внаслідок загострення конкуренції, насамперед - у сфері збуту то-варів і послуг. Спочатку найбільше поширення франчайзинг, як ... і франчайзі-дилера. Цей вид діяльності, спрямований на придбання у ведучої компанії права на продаж товарів з ... торгових марок, вони не включаються в цю категорію. Другим видом франчайзингу є виробничий франчайзинг. Цей вид франчайзингу найбільш широко ...

Спочатку універсальні магазини, прагнучи поліпшити обслуговування клієнтури, здавали у найм свої приміщення діяльностітурагенств. Надалі, принаймні попиту, вони перейшли до практики організації у своєму складі формально вони не залежних туристичних фірм з обмеженою відповідальністю, які потім почали їх дочірні фірми.

З метою швидкого й міцного завоювання ринку компанії почали калькулювати ціни на всі тури з розрахунком тільки мінімальний прибуток, було можливим завдяки величезного капіталу торгових фірм. Промислові фірми, які демонструють у першу чергу галузі, обслуговуючі туристичний бізнес, з урахуванням системи участі стали отримувати й включати у свою структуру туристичні фірми. Помітно посилилося проникнення банків та страхових компаній у сферу міжнародного туризму шляхом придбання всього або це частини контрольного пакети акцій. Маючи розгалуженою мережею філій і великим штатом страхових агентів, банки і страхові компанії стали успішно здійснювати ці операції, отримуючи додатковий прибуток рахунок економії на комісії, виплачуваної турагенту. Тури, запропоновані банками, зазвичай, дешевше, ніж в турагентів. З іншого боку, банки і страхові компанії мають власні автоматизовані системи обліку та управління, у пам’яті яких закладено все основні даних про вкладників і застрахованих обличчях. Це дозволяє йому здійснювати цілеспрямовану розсилку реклами й інформації, пропонуючи клієнту такі тури, що потенційно можуть відповідати його інтересам і дезінфікуючих засобів.

>Дисконтние картки, випущені банками, на відміну кредитних і дебетових пластикових, єплатежним засобом, не призначені на оплату, але дають своїм власникам права на найрізноманітніші знижки. У світі кілька глобальних систем дисконтних карток. Лідерство займають “>ETN”, “>IAPA”, “>COUNTDOWN”.

У разі, коли конкуренція в туристському бізнесі і індустрії відпочинку та інфраструктура розваг дуже високий, власники готелів беруть участь у дисконтних програмах, оскільки безплатна інформацію про знижки, яка дається в каталогах для власників карток, приваблює потенційних клієнтів. Банківські структури також у розповсюдженні карток. Вони видають їх як доповнення доемитируемим кредитних картках безкоштовно або набагато дешевше роздрібної ціни, цим, розширюючи спектр послуг на свої клієнтів.

Географія дисконтних карток дуже різноманітна, найпопулярніше “>ETN-CARD”. Для мандрівників цю систему є клубом, членство у якому дозволяє зменшувати дорожні витрати. Перевагою використання карток “>ETN” відносять:

  • знижки для власників від 20 до 50% вартістю десять тисяч готелів в 175 країн світу, зокрема Російській Федерації та країнах СНД. У в 400 готелях власник картки заплатить 50% вартості номери [3, з. 321];
  • широку систему знижок в ресторанах (від 20 до 50%) [3, з. 321];
  • зниження (до 1/3) тарифів на оренди автомобіля;
  • знижка для придбання авіа -, залізничних, автомобільних квитків на