Індустрія туризму та її складові. Тематичні парки (Діснейленд в Парижі)

Курсова робота

Зараз у світі йде удосконалювання видової структури туризму. В даний час популярні традиційні форми організації відпочинку, що передбачають набір екскурсій і видовищних заходів. Туризм стає більш активним. Найбільше перспективними видами туризму є конгресовий, бальнеологічний, спортивно-полювальний, дозвілево-розважальний. Великою популярністю користується спеціалізований туризм, що об’єднує людей по однорідних фахових інтересах. Розвивається й індивідуальний туризм, що дозволяє диференціювати підходи до кожного туриста. Саме до дозвілево-розважального відноситься розвиток тематичних парків, які все більше починають приваблювати до себе туристів і стають перспективною складовою туризму.

Актуальність теми.

Тільки цього вже достатньо, щоб зрозуміти, наскільки актуальна тема вивчення роботи в тематичних парках, визначення їх сучасних тенденцій і майбутніх прогнозів та розширення їх географії створення.

Ще за часів своїх перших прототипів, так звані “культурні парки” перш за все створювалися з метою відпочину у пристойних умовах. Поступово почали звертати увагу на настрій і задоволення потреб постояльців. І саме ця риса є особливістю і основою діяльності найбільших тематичних парків світу. Сьогодні в умовах нових тенденцій на ринку індустрії гостинності вони мають унікальну можливість ще більше підняти свій престиж і репутацію за рахунок поліпшення стандартів обслуговування, які б відповідали б самим високим сучасним вимогам.

За основну мету

конкретні завдання для роботи

 1. Знайомство з роботою парків взагалі;
 2. Надання загальної характеристики вузької спеціалізації сучасних тематичних парків;
 3. Визначити основні тенденції розвитку тематичних парків світу;
 4. Вивчення перспектив майбутньої паркової справи для України.

У процесі написання курсової роботи було використано не дуже багато джерел літератури через те, що цю вузьку тему майже не висвітлюють вітчизняні і російські автори. Більшість з них являють собою спеціальну літературу останніх років видання (1997 — 2001), яка надає аналіз сучасного стану туризму в світі. Для більш ретельного дослідження тенденцій розвитку тематичних парків у різних країнах, засобів залучення ними клієнтів і впровадження нових технологій було опрацьовано багато матеріалу з Інтернету.

18 стр., 8845 слов

Екологічний туризм

... його зростання в 2-3 рази перевищують відповідні темпи у всій індустрії туризму. Метою курсової роботи є вивчення екологічного туризму, його становлення , з'ясування тенденцій.Об'єктом дослідження є екологічний туризм України та ...

Структурно курсова робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, додатків та списку літератури.

Індустрія туризму утворюється з підприємств, що випускають товари і послуги, без яких не може існувати сучасний туризм. Тематичні парки, які є з одного боку складовою індустрії туризму, а з другого вбирають в себе майже всі її складові, відносять до організації своєї роботи майже всю інфраструктуру туризму:

— підприємства, що надають послуги по розміщенню (готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, мебльовані кімнати, будинки відпочинку і т.д.), а також підприємства харчування, що є невід’ємною частиною підприємств, що надають послуги по розміщенню — ресторани в готелях, столові в пансіонатах і будинках відпочинку і т.д.;

 • туристські фірми, що займаються організацією і продажем туристських поїздок;
 • транспортні організації, що займаються туристськими перевезеннями;

— навчальні заклади по підготуванню і підвищенню кваліфікації спеціалістів туристської індустрії;

 • інформаційні і рекламні служби;

— органи керування туризмом (державні заснування, у функції яких входить керування розвитком туризму в країні й у регіонах) і науково-дослідні організації, що займаються збором і опрацюванням статистичних даних по туризму, упорядкуванням наукових прогнозів і наукових досліджень в області економіки і соціології туризму;

 • підприємства по виробництву товарів туристського попиту;
 • підприємства роздрібної торгівлі по продажу товарів туристського попиту.

Крім цих підприємств, обслуговуванням туристів займаються ще і ті, які можуть існувати і без них, але при знаходженні в місцях перебування туристів спектр діяльності їх розширюється. Це:

 • таксопарки;
 • ресторани;

— кафе;

— підприємства сфери дозвілля (спортклуби, музеї, театри зоопарки, казино, виставочні і конгрессві зали і т.д.).1

1.2. Тематичні парки в системі паркової культури

Безладний туризм знищив уже чимало унікальних куточків природи. Тому процесом відпочинку як різновидом природокористування треба управляти і цю роботу треба ретельно організовувати. Зберігання і розвиток природних територій (парків), що охороняються є одним із пріоритетних напрямків державної екологічної, рекреаційної і розважальної політики. Цілком або частково вилучені з господарського використання, вони мають режим особливої охорони, а на прилягаючих до них ділянках землі і водяного простору можуть створюватися охоронні зони, округи з регульованим режимом господарської діяльності, розважальні парки, парки призначені для лікування та ін. Паркові території відносяться до об’єктів загальнонаціонального надбання.

Розрізняють такі основні категорії зазначених територій:

 • державні природні заповідники, у тому числі біосферні;
 • національні парки;
 • природні парки;
 • державні природні заказники;
 • пам’ятники природи;
 • дендрологічні парки і ботанічні сади;
 • культурно-розважальні парки;
 • історико-архітектурні. 2

Саме до культурно-розважальних відносяться тематичні парки.

Розважальний — рекреаційний туризм — це пересування людей у вільний час із метою відпочинку, необхідного для відновлення фізичних і емоційних сил людини. Для багатьох країн світу цей вид туризму є найбільше поширеним і масовим. Для його розвитку необхідні рекреаційні ресурси. Рекреаційні ресурси складають найважливішу частину природного потенціалу регіону. Крім цього, їхня роль у формуванні і розвитку сучасного туризму в регіоні постійно підвищується.

14 стр., 6960 слов

Розвиток туризму в європейських країнах

... Азії, Австралії та Океанія. 1. Природно-географічні передумови розвитку туризму в Європейських країнах Ліси Європи Ліси в Європі охоплюють площу в 1051 млн. га, складаючи 27 % загальної площі ... конференції, виставки, зустрічі); харчування (ресторани, кафе, бари); відпочинку і дозвілля (гри, парки, розваги, атракціони). Ведучий виробник промислової продукції, чий внесок у валовий продукт становить ...

Рекреаційно–розважальний туризм можна умовно розділити на декілька типів:

1. Туристсько-оздоровчий тип

2. Пізнавально-туристський тип

Для кожного типу потрібно свій вид рекреаційних ресурсів. Під рекреаційними ресурсами розуміється складна керована і частково самокерована система, що складається з ряду взаємозалежних підсистем, як: відпочиваючі люди, природні і культурні територіальні комплекси, технічні системи, що обслуговує персонал і органи управління. Оптимальне сполучення цих характеристик створює необхідну основу для розвитку рекреаційного туризму.

Рекреаційні заходи першого виду можна назвати пасивними. До них відносяться сонячні і повітряні ванни. Здійснюються вони на пляжах. Люди при цьому оголені. Цей вид рекреації пред’являє жорсткі вимоги до погоди.

Другий вид — активна рекреація: прогулянки, розваги, спортивні ігри, свята і т.д. До цього виду відносяться тематичні парки.

1.2. Складові роботи тематичних парків

Екскурсія, як складова роботи тематичних парків

Екскурсійна діяльність в тематичних парках передбачає ознайомлення туристів з тими чи іншими туристичними ресурсами в країні, на прикладі яких був побудований тематичний парк.

Класифікація і тематика екскурсій

Класифікація — система розподілу тих або інших предметів, явищ відповідно до їхніх істотних ознак. Класифікація екскурсій в тематичних парках — це розподіл екскурсій по однорідних групах відповідно до властивим цим групам ознаками.3

По складу учасників екскурсії діляться на екскурсії для: дітей і школярів; дорослих (студенти, учнівська молодь); міських жителів; сільських жителів; місцевого населення; приїжджих туристів; інвалідів; індивідуалів.

В парках проводяться в загалі тематичні екскурсії, але в деяких і оглядові екскурсії, які торкаються декілька тем.

Хронологічні рамки оглядової екскурсії — від першого згадування в літописі даного міста до сьогоднішнього дня.

Тематичні екскурсії присвячені події або групі подій, об’єднаних однією темою. У свою чергу вони підрозділяються на декілька груп, а кожна з цих груп класифікується на підгрупи. На підставі тієї чи іншої теми і створюється тематичний парк, тобто ця класифікація відповідає також і можливій класифікації тематичних парків:

19 стр., 9036 слов

Припинення трудового договору: загальна класифікація підстав

... їх у законодавстві і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Класифікація підстав припинення трудового договору. Всі підстави припинення трудового договору можна класи­фікувати в залежності від двох критеріїв: 1) виду юридичного ...

Природознавчі: географічні (географія — наука про Землю); геологічні (про надра Землі);, Гідрогеологічні (про водні ресурси);, Ландшафтні (сади і парки, мальовничі природні місця).

Екологічні: екологія міста, визначеної місцевості і т.д.; у свою чергу підгрупи діляться на класи: екологія і людина; екологія водного басейну; екологія повітряного басейну; екологія тварин і рослинний світ.

Історичні: історико-краєзнавчі; археологічні; етнографічні.

Археологічні: будівництва древніх поселень, городищ, поховань, зброя, знаряддя праці, посуд, прикраси і т.д.

Етнографічні: побут, культура, народні промисли в їхньому історичному розвитку.

Мистецтвознавчі: живопис; скульптура; декоративно-прикладне мистецтво; театрально-музичні екскурсії.

Літературні: літературно-біографічні (по місцях, пов’язаних із життям і

творчістю поета, письменника); історико-літературні (розкривають визначений історичний етап розвитку літератури); літературно-художні (по місцях подій, що знайшли відбиток у творах).

Архітектурно-містобудівні: освітлення пам’ятників архітектури визначених стилів; творчість окремих архітекторів; історична і сучасна забудови міста.

Виробничі: виробничо-історичні; виробничо-економічні; виробничо-технічні.